Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Selvitys: Julkisten hankintojen ilmoituskanavan kehittäminen edistäisi kaksikielisiä hankintoja

Työ- ja elinkeinoministeriö
25.2.2021 9.03
Uutinen

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan edistämään kaksikielisiä hankintoja ja selvittämään mahdollisia ongelmakohtia lainsäädännössä. Julkisten hankintojen neuvontayksikön tuoreen selvityksen mukaan hankintayksiköiden suurimmat ongelmat liittyvät kieleen, jolla ilmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö laati selvityksen työ- ja elinkeinoministeriölle alkuvuonna 2021. Selvitys pohjautuu loppuvuodesta 2020 toteutettuun kyselyyn hankintayksiköille ja tarjoajille eli tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille. Selvityksen tavoitteena oli arvioida sekä hankintayksiköiden että tarjoajien näkemyksiä hankintalainsäädännössä olevista kohdista, jotka estävät kaksikielisten julkisten hankintojen toteuttamisen tai hankaloittavista niitä.

Hankintayksiköiden kokemat ongelmat liittyvät ilmoitusten kieleen

Hankintayksiköiden suurimmat ongelmat liittyvät selvityksen perusteella julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistavien ilmoitusten kieleen. Keskimäärin joka kuudennella hankintayksiköllä on tarve julkaista samasta hankintailmoituksesta kaksi eri kieliversiota.  Nämä tahot olivat lähes poikkeuksetta kaksikielisiä kuntia tai valtion viranomaisia. Joka kolmannella kansallisia hankintoja tehneistä hankintayksiköistä esiintyy usein tarve julkaista kansallisia hankintailmoituksia englannin kielellä.

Tarjoajat eivät näe merkittäviä ongelmia nykytilanteessa

Tarjoajaehdokkaat jäävät kyselyn vastausten perusteella erittäin harvoin pois kilpailutuksesta vain sen vuoksi, että hankinta-asiakirjat ovat yksikielisiä. Selvityksen mukaan tarjoajat eivät ole myöskään kokeneet, että hankintalain säännökset estäisivät niitä nauttimasta kielilain mukaisista oikeuksistaan.

Selvitystä hyödynnetään hankintalainsäädännön kehittämisessä

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa selvityksessä suosituksia hankintalainsäädännön ja Hilma-ilmoituskanavan kehittämiseksi. Suositusten mukaan ilmoituspohjien kielivaihtoehtoja tulisi lisätä ja ottaa käyttöön ilmoitusten kieliversioita.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyödyntää selvityksen tuloksia hankintalainsäädännön kehittämistyössä. Hilma-ilmoituskanavan kehittämisestä vastaa valtionvarainministeriö.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

  • Julkisten hankintojen neuvontayksikkö on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton ylläpitämä yksikkö.
  • Neuvontayksikkö neuvoo maksutta ja valtakunnallisesti julkisia hankkijoita, kuten valtion toimijat, kunnat, seurakunnat sekä muut hankintalain tarkoittamat yksiköt.
  • Neuvontayksikkö on toiminut vuodesta 2004.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p 0295 047 078, [email protected]
kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen, TEM, p. 029 504 7026, [email protected]
johtava lakimies Katariina Huikko, p. 050 566 4327, [email protected]

 
Sivun alkuun