Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utvärdering: Kompetenscentret KEINO samlar med framgång centrala aktörer inom branschen samt kompetens

Arbets- och näringsministeriet
4.6.2021 10.13 | Publicerad på svenska 8.6.2021 kl. 10.36
Pressmeddelande

Kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO är en viktig nationell aktör i främjandet av hållbar och innovativ upphandling. Kompetenscentret samlar med framgång de centrala aktörerna inom branschen och kompetensen, konstateras i den utvärdering av centret som publicerades den 4 juni 2021.

Kompetenscentret KEINO har på tre år blivit en nationellt betydande aktör när det gäller att främja hållbar och innovativ upphandling. 

-I regeringsprogrammet fastställdes som ett strategiskt mål att det ska göras mycket fler hållbara och innovativa offentliga upphandlingar än för närvarande. Kompetenscentret hjälper kommunerna och statssektorn med bättre upphandling. Centrets nätverksbaserade verksamhetsmodell har väckt intresse också i andra länder, konstaterar näringsminister Mika Lintilä. 

Utvärderingen rekommenderar att kompetenscentret förtydligar sin roll ytterligare och klargör sitt servicelöfte. I fortsättningen bör man i verksamheten fästa allt större vikt vid spridning av praxis och skalning samt främjande av sådan upphandling genom vilken nya lösningar upphandlas från företag. 

För att man ska kunna dra nytta av den nätverksbaserade verksamhetsmodellen måste man bättre än för närvarande identifiera rollerna för nätverkets olika aktörer. Den interaktiva och sektorsövergripande styrningen av centret behöver stärkas. Utvärderarna konstaterar dessutom att det är viktigt att få en längre vision för verksamheten samt en flexibel och långsiktig resursfördelning. Utvärderingen av effekterna och resultaten av verksamheten är delvis förhastad, eftersom i synnerhet effekterna uppstår med längre fördröjning och förutsätter långsiktigt och omfattande utvecklingsarbete vid upphandling. 

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO inledde sin verksamhet den 1 mars 2018. Centret är en sammanslutning av sex organisationer (Motiva Oy, Business Finland, Kommunförbundet, VTT Ab, Finlands miljöcentral SYKE och Hansel Ab). 

Utvärderingen gjordes av MDI Public Oy för arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information: 
Jaana Räsänen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7194
Valtteri Laasonen, ledande sakkunnig, MDI Public Oy, tfn 050 533 0604
 

Tillbaka till toppen