Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ny energiteknik starkt framme i diskussionerna vid konferensen SET-Plan

Arbets- och näringsministeriet
18.11.2019 18.02 | Publicerad på svenska 18.11.2019 kl. 18.21
Pressmeddelande

Finland skötte värdskapet för den europeiska konferensen om energiteknik, SET-Plan, i Helsingfors den 14–15 november 2019 med den äran. Över 400 deltagare från hela Europa hade samlats i Finlandiahuset för att diskutera energiteknik och koldioxidsnål teknik och hur man genom samarbete i EU kan påskynda övergången till ren energi med hjälp av forskning och innovation.

– Mötet lyckades täcka ett brett urval av energiteknik. Såväl ny teknik, finansiering av teknik som till exempel kvinnornas andel diskuterades. Alla anföranden alltifrån statsminister Antti Rinnes öppningstal till slutorden var intressanta, konstaterade Timo Ritonummi, som ledde det team vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning som arrangerade konferensen.

Enligt konferensens slutkommuniké måste ansträngningarna att bekämpa klimatförändringen snabbt stärkas och ökas genom att de insatser som EU har förbundit sig till inom ramen för klimatavtalet från Paris genomförs, genom att uppnå målen för 2030 i enlighet med EU:s paket för ren energi samt genom att genomföra de nationella energi- och klimatplaner som banar väg för ett klimatneutralt Europa.

Det är nödvändigt att göra strukturella ändringar i energisystemen genom att främja innovativ teknik, digitalisering, kopplingar mellan energisektorer samt integration inom branschen. Energi är grunden för all mänsklig verksamhet, vare sig det gäller livsmedel, boende, industri eller transporter.

Deltagarna lyfte fram behovet av att stödja en rättvis och socialt godtagbar energiförändring genom bättre samordning av politiska åtgärder på olika nivåer (EU-nivå, regioner, lokal nivå). På så sätt säkerställs en kontrollerad och rättvis övergång där ingen lämnas utanför.

Konferensen SET-Plan ordnades för första gången i Finland. SET-Plan har ordnats sedan 2008. Nästa höst är det Tyskland som har EU-ordförandeskapet och som står värd för konferensen. Den ger beslutsfattare, företag, forskare och företrädare för olika berörda parter möjlighet att bedöma hur uppnåendet av målen för den strategiska EU-planen för energiteknik har framskridit.

Konferensen ordnades av arbets- och näringsministeriet i samarbete med statsrådet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Europeiska kommissionen. Den ingick i programmet för Finlands EU-ordförandeskap.

Mer information på webben:
13th strategic energy technology plan conference outcome
Webbplatsen för konferensen SET-Plan i Finland (13–15.2019):  www.setplan2019.fi
Genväg till konferensinspelningar på webben
Bilder från konferensen: https://www.setplan2019.fi/press-corner/

Mer information:
Timo Ritonummi, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 592 2103

Tillbaka till toppen