Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

De reviderade Team Finland-tillväxtprogrammen medför tydlighet för kunderna

Arbets- och näringsministeriet
29.12.2016 14.01 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 16.08
Pressmeddelande

Statsrådets finansutskott förordade den 29 december 2016 att Finpro Oy beviljas specialunderstöd för Team Finland-tillväxtprogrammen åren 2017–2018. Genom beslutet beviljar arbets- och näringsministeriet Finpro Oy statsunderstöd för genomförande av tillväxtprogrammen till ett sammanlagt belopp av 12,5 miljoner euro.

Team Finland-tillväxtprogrammen revideras också innehållsmässigt. Reformen medför tydlighet för Team Finlands kunder, när Tekes och Finpro samlar sina krafter till sex gemensamma tematiska helheter.

– Revideringen av tillväxtprogrammen har samband med de åtgärder för reformering av Team Finland-tjänsterna som beslutades i november. Lösningarna gör det möjligt att sammanföra programarbetet och undanröja överlappningar. Den nyaste helheten är arktisk affärsverksamhet, där Finland har mycket kompetens, konstaterar näringsminister Olli Rehn, som slutar som minister.

– Den återstående finansieringen räcker tyvärr inte till för alla ansökningar om tillväxtprogram. Programmen har därför bedömts särskilt i ljuset av genomförandeplanerna och konsekvensbedömningarna.  Den största delen av de pågående programmen kommer dock att övergå till nästa fas, berättar Mika Lintilä, som börjar som näringsminister den 29 december 2016.

Sex tematiska programhelheter

Genom Team Finland-tillväxtprogrammen främjas företags internationalisering samt turism från utlandet till Finland och utländska investeringar i Finland. Programfinansieringen är indelad i sex tematiska programhelheter. Dessa är bioekonomi och cleantech, där även livsmedelsindustrin ingår, digitalisering, hälsosektorn, arktisk affärsverksamhet, turism samt specialteman som också omfattar kreativa branscher och startup-finansiering. Ett övergripande tema för dessa är Invest in-programmen.

– Finpro preciserar nu sin analys om vilka effekter finansieringsnivån har på Finpros enskilda tillväxtprogram. Vi berättar om ändringarna strax efter nyår. Genom programreformen åstadkommer vi en allt tydligare, mer täckande och verkningsfullare servicehelhet som utgår från företagens behov. När det gäller rådgivning i internationalisering, anskaffning av investeringar, främjande av turism samt finansiering erbjuder vi i fortsättningen större och mindre program och projekt inom temahelheterna, påpekar Finpros vd Markus Suomi.

– Den med Finpro gemensamma programverksamheten, som nu reformeras, gör det möjligt att på ett allt mer helhetsbetonat sätt utveckla nya ekosystem och nätverk för affärsverksamhet. Samtidigt kommer vi också att införa en servicesedel som stöder internationalisering. Detta i sin tur gör det lättare för företag att få tillgång till skräddarsydda internationaliseringstjänster också på den privata marknaden, berättar Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Reformen baserar sig på Team Finland-arbetsgruppens rekommendationer som gavs mot slutet av november 2016 samt på statsrådets bedömning av Team Finland-tillväxtprogrammen.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 49016

Tillbaka till toppen