Hyppää sisältöön

Uudistetut Team Finland -kasvuohjelmat tuovat selkeyttä asiakkaille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2016 14.01
Tiedote

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 29.12.2016 Finpro Oy:lle myönnettävää erityisavustusta Team Finland kasvuohjelmiin vuosille 2017–2018. Päätöksellä työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Finpro Oy:lle valtionavustusta kasvuohjelmien toteuttamiseen yhteensä 12,5 miljoonaa euroa.

Team Finland -kasvuohjelmat uudistuvat myös sisällöllisesti. Uudistus tuo selkeyttä Team Finland -asiakkaille, kun Tekes ja Finpro kokoavat voimansa kuuteen yhteiseen temaattiseen kokonaisuuteen.

– Kasvuohjelmien uudistaminen liittyy marraskuussa päätettyihin toimenpiteisiin Team Finland -palveluiden uudistamiseksi. Ratkaisut mahdollistavat ohjelmatyön yhdistämisen ja päällekkäisyyksien purkamisen. Uusimpana kokonaisuutena on arktinen liiketoiminta, jossa Suomella on valtavasti osaamista, toteaa pestinsä päättänyt elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Jäljellä oleva rahoitus ei valitettavasti riitä kaikkiin kasvuohjelmahakemuksiin. Ohjelmia on sen vuoksi arvioitu erityisesti toteutussuunnitelmien ja vaikuttavuusarvioiden valossa. Suurin osa käynnissä olevista ohjelmista tulee kuitenkin siirtymään seuraavaan vaiheeseen, kertoo 29.12.2016 elinkeinoministerinä aloittnut Mika Lintilä.

Kuusi teemallista ohjelmakokonaisuutta

Team Finland -kasvuohjelmilla edistetään yritysten kansainvälistymistä ja Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua ja investointeja. Ohjelmarahoitus jakaantuu kuuteen teemalliseen ohjelmakokonaisuuteen. Nämä ovat biotalous- ja cleantech, joka sisältää myös elintarviketeollisuuden, digitalisaatio, terveyssektori, arktinen liiketoiminta, matkailu sekä erikoisteemat, johon kuuluu myös luovat alat ja startup-rahoitus. Näitä läpileikkaavana teemana ovat Invest in -ohjelmat.

– Finpro tarkentaa nyt analyysiään rahoitustason vaikutuksista yksittäisiin kasvuohjelmiinsa. Kerromme muutoksista pian uuden vuoden jälkeen. Ohjelmauudistuksella saamme aikaan entistä selkeämmän, kattavamman ja vaikuttavamman palvelukokonaisuuden, joka lähtee yritysten tarpeista. Kansainvälistymisneuvonnan, investointien hankinnan, matkailun edistämisen sekä rahoituksen kannalta tarjoamme jatkossa isompia ja pienempiä ohjelma- ja projektikokonaisuuksia teemakokonaisuuksissa, vahvistaa Finpron toimitusjohtaja Markus Suomi.

– Uudistuva yhteinen ohjelmatoiminta Finpron kanssa mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemmin uusien liiketoiminta ekosysteemien ja verkostojen kehittämistä. Tulemme samaan aikaan toteuttamaan myös kansainvälistymistä tukevan palvelusetelin käyttöönoton. Tämä puolestaan helpottaa yrityksiä saamaan käyttöönsä räätälöityjä kansainvälistymispalveluja myös yksityisiltä markkinoilta, kertoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

Uudistus perustuu Team Finland -työryhmän suosituksiin, jotka jätettiin marraskuun 2016 loppupuolella sekä Team Finland -kasvuohjelmista tehtyyn valtioneuvoston arviointiin.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 050 340 2250
neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, puh. 029 50 49016

 
Sivun alkuun