Hoppa till innehåll

Riksförlikningsmannen kommunicerar aktivt både på byråns webbplats och i sociala medier

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2016 12.44
Nyhet

Riksdagens biträdande justitieombudsman offentliggjorde den 13 september 2016 sitt utlåtande om ett klagomål som gäller kommunikationen från riksförlikningsmannens byrå. Klaganden kritiserade riksförlikningsmannen Minna Helles förfarande att informera om pågående förhandlingar i arbetstvister endast via Twitter.

Situationen var faktiskt otillfredsställande tidigare, och vi har satsat aktivt på att förbättra kommunikationen. För närvarande har riksförlikningsmannens byrå förutom Twitter även en egen webbplats och fungerande verktyg för att informera tillräckligt och i rätt tid, säger riksförlikningsmannen Minna Helle.

Enligt riksdagens biträdande justitieombudsman uppfyller kommunikationen från riksförlikningsmannens byrå för närvarande till de centrala delarna kraven enligt både offentlighetslagen och språklagen. Man måste dock ha beredskap för att i extraordinära situationer använda båda nationalspråken samtidigt på Twitter.

Klagomålet framställdes i slutet av 2015, innan den nya webbplatsen för riksförlikningsmannens byrå hade öppnats.  Riksförlikningsmannens byrå har numera en webbplats på tre språk som öppnades i april 2016.

– Webbplatsen lanserades för att förbättra byråns kommunikation. På den publiceras nyheter om aktuella arbetstvist- och medlingsärenden och där finns också bakgrundsinformation om systemet för medling i arbetstvister, berättar Helle.

I den biträdande justitieombudsmannens utlåtande konstateras att Twitter är ett bra verktyg för kommunikation i rätt tid. I utlåtandet hänvisas det dock till statsrådets principbeslut, där det konstateras att både finska och svenska ska användas i sociala medier, om mediet fungerar som myndighetens huvudsakliga informationskanal. Twitter är för närvarande den snabbaste kanalen för att förmedla information från riksförlikningsmannen själv.

Enligt riksförlikningsmannen Helle är det bra att den biträdande justitieombudsmannen i sitt utlåtande har gett riktlinjer för användningen av sociala medier.

- Vi kommer i fortsättningen att fästa mer vikt vid tvåspråkigheten även vid användningen av Twitter. Samtidigt strävar vi efter att aktuell information om medling i arbetstvister ska finnas även på byråns webbplats så fort som möjligt på både finska och svenska, säger Helle.

Utlåtandet från riksdagens biträdande justitieombudsman finns att läsas här 

Ytterligare upplysningar
Minna Helle, riksförlikningsman, tfn 029 506 2525

Tillbaka till toppen