Hoppa till innehåll

Statsrådet tillsatte delegationen för civiltjänstärenden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 12.11 | Publicerad på svenska 8.5.2019 kl. 9.52
Nyhet

Statsrådet tillsatte delegationen för civiltjänstärenden för mandattiden 1.5.2019-30.4.2022. Ordförande för delegationen är arbetsmarknadsrådet Teija Felt och vice ordförande sakkunnig Satu Ylikorpi från arbets- och näringsministeriet.

De ordinarie medlemmarna och suppleanterna i delegationen för civiltjänstärenden:

Katja Wallin, militärjurist
(Vesa Tohkanen, direktör för värnpliktssektorn)
Huvudstaben
 
Jyri Kopare, äldre avdelningsstabsofficer
(Janne Torvinen, överinspektör)
försvarsministeriet

Mikko Reijonen, civiltjänstdirektör
(Viola Malmberg, ledande ekonomiexpert)
Utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret), Civiltjänstcentralen

Sanna Tonteri, ledande arbetsmarknadsexpert
(Mikko Rantala, arbetsmarknadsexpert)
Helsingfors stad

Juho Kärkkäinen, generalsekreterare
(Olli Puumalainen, styrelsemedlem)
Beväringsförbundet rf

Esa Noresvuo
(Samuel Metsänen)
Vapenvägrarförbundet rf

Delegationen bistår arbets- och näringsministeriet i utvecklingen och planeringen av civiltjänsten

Arbets- och näringsministeriet leder, styr och utvecklar civiltjänsten. Delegationen för civiltjänstärenden stöder ministeriet i detta arbete. Delegationen har till uppgift att

  • fungera som kontaktorgan mellan de myndigheter som svarar för ordnandet av civiltjänst och de myndigheter som svarar för ordnandet av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007)
  • följa verkställandet av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring
  • ge utlåtanden om och lägga fram förslag till utvecklande av civiltjänsten och den kompletterande tjänstgöringen.

Ytterligare upplysningar:
Satu Ylikorpi, sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 238

Tillbaka till toppen