Neuvottelukunnan asettaminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15

Työ- ja elinkeinoministeriö

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.5.2019-30.4.2022

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, Kaupallinen neuvos p.+35 8295063518

Asia
KOKOONPANO: (varajäsenet sulkeissa) Puheenjohtaja: Työmarkkinaneuvos Teija Felt Työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: Asiantuntija Satu Ylikorpi Työ- ja elinkeinoministeriö Jäsenet: Sotilaslakimies Katja Wallin (Asevelvollisuusalan johtaja Vesa Tohkanen) Pääesikunta) Vanhempi osastoesiupseeri Jyri Kopare (Ylitarkastaja Janne Torvinen) Puolustusministeriö Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen (Johtava talousasiantuntija Viola Malmberg) Kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA), Siviilipalveluskeskus Johtava työmarkkina-asiantuntija Sanna Tonteri (Työmarkkina-asiantuntija Mikko Rantala) Helsingin kaupunki Pääsihteeri Juho Kärkkäinen (Hallituksen jäsen Olli Puumalainen) Varusmiesliitto ry Esa Noresvuo (Samuel Metsänen) Aseistakieltäytyjäliitto ry

Esitys
Valtioneuvosto asettaa siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2019 - 30.4.2022

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio