Hoppa till innehåll

Var med och påverka reformen av gruvlagen: ett lagutkast ska utvärderas vid diskussionsmötet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2020 12.43 | Publicerad på svenska 28.8.2020 kl. 14.36
Pressmeddelande

Det andra diskussions- och samrådsmötet om den reform av gruvlagen som är under beredning vid arbets- och näringsministeriet ordnas den 15 september 2020 kl. 13–15 på webben. Mötet är öppet för alla medborgare och organisationer. Vid mötet har du möjlighet att påverka lagutkastet till gruvlag före remissbehandlingen.

Anmäl dig till mötet senast den 8 september 2020. Syftet med reformen av gruvlagen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Vid diskussionsmötet behandlas lagutkastet i smågrupper

Vid mötet hörs arbetsgruppens anföranden om läget i fråga om reformen av gruvlagen och i smågrupper diskuteras förslagen till ändring av gruvlagen utifrån lagutkastet. Lagutkastet publiceras och sänds till deltagarna cirka en vecka före mötet, så att deltagarna hinner bekanta sig med det i tid.

Efter smågruppsdiskussionerna summeras åsikterna i den avslutande diskussionen. Vid mötet kommer man att banda en sammanställning av diskussionen, med undantag för smågruppsdiskussionerna. Sammanställningen kommer att finnas som videoupptagning på ministeriets webbplats.

Ministeriet bereder som bäst lagutkastet

Den arbetsgrupp som bereder reformen av gruvlagen behandlade förslagen till ändringar av gruvlagen vid sitt möte den 21 augusti 2020. Det var fråga om det första utkastet till de viktigaste förslagen som arbets- och näringsministeriet berett för arbetsgruppen som inledning till diskussionen. Ministeriet samlar för närvarande in arbetsgruppens kommentarer om förslagen. Avsikten med diskussionsmötet är att diskutera nästa version av utkastet.

Diskussionsmötet är en del av det öppna och inkluderande samrådsförfarande som genomförs under projektet för reform av gruvlagen. Det första diskussions- och samrådsmötet ordnades den 27 maj 2020. Under projektet genomförs dessutom en regelrätt remissbehandling, varvid skriftliga utlåtanden om utkastet till regeringsproposition begärs av intressentgrupperna. Begäran om utlåtande publiceras också för att alla intresserade ska ha möjlighet att yttra sig.

Utkastet till regeringsproposition sänds på remiss hösten 2020. Efter remissbehandlingen färdigställs utkastet till proposition och överlämnas som en regeringsproposition till riksdagen i december 2020. Riksdagen beslutar om det slutliga innehållet i lagen.

Ytterligare information:

Niklas Vartiainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7317
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4216
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909

Tillbaka till toppen