Hoppa till innehåll

Vattentjänster koncentreras till NTM-centralen i Södra Savolax

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.06 | Publicerad på svenska 9.12.2021 kl. 14.31
Nyhet
Närings-, trafik- och miljöcentralernas logo

I enlighet med statsrådets förordningsändring av den 9 december 2021 koncentreras NTM-centralernas uppgifter enligt lagen om vattentjänster till NTM-centralen i Södra Savolax. Uppgifterna i fråga är i huvudsak olika slags tillsynsuppgifter.

Centraliseringen stärker närings-, trafik- och miljöcentralernas förutsättningar att övervaka och främja syftet med lagen om vattentjänster. Syftet med lagen är att trygga 

  • vattentjänster som, till skäliga kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt 
  • sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet. 

Målet är särskilt att stärka förutsättningarna för enhetliga tillsynsåtgärder för att bereda sig på störningar i vattentjänsterna, genomföra reparationsinvesteringar samt förbättra informationshanteringen och informationssäkerheten.

Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 januari 2022.

Ytterligare information:
Tarja Krakau, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7308

Tillbaka till toppen