Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Besök från Bryssel: Finland presenterar sina lösningar inom ren energi och bioekonomi

Arbets- och näringsministeriet
15.9.2017 11.06
Pressmeddelande

Den 18 och 19 september 2017 presenterar Finland sina nya lösningar inom bioekonomi och ren energi för en grupp besökare som anländer från Bryssel. I gruppen ingår företrädare för parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna. Finlands ständiga representation i Bryssel tillsammans med arbets- och näringsministeriet svarar för researrangemangen.

Under resan, som går under namnet Bioeconomy – Clean Energy Package Trip to Finland, presenteras innovationer inom branschen och ny teknik inom energiproduktionen i Villmanstrand, Borgå och Träskända. Besök görs på de viktigaste företagen i branschen. I samband med besöken ges information om nya praktiska lösningar inom bioekonomi och om hållbart skogsbruk samt om de bästa teknologiska innovationerna och företagsverksamheten inom branschen.

På måndagen den 18 september 2017 inleds dagen med en frukostträff med bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Temat för frukostträffen är aktuella frågor inom energisektorn i ljuset av EU:s paket om ren energi som är under beredning och inför det inofficiella ministermötet i rådet för energifrågor i Tallinn (19 – 20 september).

På förmiddagen avreser gästerna först mot Villmanstrand där professor Antti Asikainen från Naturresursinstitutet (Luke) berättar om det hållbara skogsbruket i Finland. Efter lunchen fortsätter dagen med ett besök på UPM:s fabrik i Kaukas som är världens mångsidigaste fabrikskomplex och tillverkar cellulosa, tidningspapper, sågvara och biobränslen från förnybar råvara. Fabriken utnyttjar också produktionens sidoströmmar på ett resurseffektivt sätt. Fabriken producerar själv en stor del av den energi som den förbrukar.

Tisdagen den 19 september inleds i gamla stan i Borgå där Skogsindustrin rf håller ett föredrag om de nya lösningar som den finländska skogsbaserade bioekonomin erbjuder. Därefter följer ett besök på Nestes raffinaderi i Sköldvik. Det är ett av de mångsidigaste raffinaderierna i Europa. Det har koncentrerat sig på produktionen av högklassiga och rena drivmedel. Raffinaderiet är också den största anläggning i världen som producerar biodiesel av förnybara råvaror. 

På eftermiddagen följer ett besök på Fortums CHP-anläggning i Träskända. Den energieffektiva anläggningen för samproduktion av el och värme i Träskända använder skogsindustrins sidoströmmar, sågspån och bark från träden samt hästgödsel som sin råvara. I Träskända har Fortum också ett utvecklingsprojekt kring ackumulatorer som handlar om lagring av el.

Besöken kan följas på Twitter med #BioexcuFi samt #cleanenergy och #bioeconomy

Ytterligare upplysningar:

Katja Tuokko, överinspektör, ANM, tfn 050 465 5533

Minna Kivimäki, Coreper I-ambassadör, UM/EUE, tfn +32 2 287 8624

Jenni Hakala, informationsspecialist, ANM, tfn 050 386 9942

Tillbaka till toppen