Hoppa till innehåll

Företagare, kom med och påverka: bli medlem i Företagspanelen vid arbets- och näringsministeriet!

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2019 15.36 | Publicerad på svenska 11.11.2019 kl. 11.21
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillämpar nya kanaler för datainsamling i bedömningen av lagberedningens och lagstiftningens konsekvenser. Vid ministeriet inrättas därför en företagspanel med uppgift att ta fram information om lagstiftningens konsekvenser för företagen och framför allt för företagens regleringsbörda.

Företagspanelen inleder som bäst sin verksamhet vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och Centralhandelskammaren. Alla företag är välkomna att delta i Företagspanelen. Genom att delta i panelen hjälper du lagberedarna att bedöma vilka praktiska konsekvenser de planerade åtgärderna har. Samtidigt bidrar du till att skapa allt bättre företagslagstiftning.

Företagspanelen tillställs regelbundet enkäter om lagstiftning som berör företag och om dess konsekvenser för företagen. Svaren behandlas anonymt och du kan lämna panelen när som helst. I resultatrapporteringen kopplas svaren inte till namnet på det företag eller den person som besvarat enkäten eller till deras svar.

- Det är redan nu möjligt att delta i Företagspanelen genom att besvara en enkät om handelsregistret. Resultaten av enkäten kommer att användas som stöd för beredningen av en reform av handelsregistret. De föreslagna ändringarna avser i synnerhet registeruppgifternas aktualitet och företagens skyldighet att lämna ett handelsregisterutdrag till myndigheten, säger specialsakkunniga Erno Mähönen.

Ytterligare information:
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 066

Tillbaka till toppen