Hoppa till innehåll

Företagare har rätt till utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirusepidemin

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 14.30 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 17.05
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att företagare temporärt ska kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Målet är att trygga företagarnas försörjning. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och den föreslås gälla till och med den 30 juni 2020.

Följderna av coronavirusepidemin har inom många branscher i betydande grad försämrat företagarnas verksamhetsförutsättningar.

– Situationen till följd av coronaviruset är helt orimlig för många företagare, och nu kommer vi att stödja företagarna på olika sätt. Att vi gör det möjligt även för företagare på heltid att få arbetslöshetsförmån är en metod. Vi vill göra det så lätt som möjligt för företagarna att ansöka om och få arbetslöshetsförmån, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Lösningen gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform.

Villkor för erhållandet av arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare.

Arbetet på heltid ska ha upphört eller inkomsterna minskat på grund av en allvarlig smittsam sjukdom med stor spridning, det vill säga coronavirusepidemin.

För att kunna få arbetsmarknadsstöd behöver man inte

  • avsluta sin företagsverksamhet
  • avstå från försäkringen enligt lagen om pension för företagare
  • göra några åtgärder för att avsluta företagsverksamheten.

Studier utgör inget hinder för rätten att få arbetsmarknadsstöd.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

Betalning av arbetsmarknadsstöd till en person förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd ges till Folkpensionsanstalten.

I praktiken framskrider processen på följande sätt:

  • Företagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande och lämnar en redogörelse för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronavirusepidemin.
  • Arbets- och näringsbyrån ger till Folkpensionsanstalten ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  • Folkpensionsanstalten betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Arbetsmarknadsstöd kan betalas från och med den 16 mars till och med den 30 juni 2020. Om företagaren har registrerat sig som arbetssökande senast den 15 april 2020, har hen rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden innan jobbsökningen inleddes, förutsatt att villkoren för att få stöd uppfylls.

Lagen träder i kraft så snart som möjligt

Regeringen lämnade propositionen med förslag till temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa till riksdagen den 2 april 2020. Regeringen anser att det är viktigt att ändringen träder i kraft snarast på grund av de negativa konsekvenser coronavirusepidemin har medfört för företagsverksamhet och företagare. Arbets- och näringsministeriet informerar om lagens ikraftträdande när riksdagen har behandlat regeringspropositionen och presidenten har stadfäst lagen.

Ytterligare information:
Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082 (frågor från medierna)


 

Tillbaka till toppen