Begränsningarna av affärernas öppettider slopades

Begränsningarna i fråga om detaljhandeln och frisersalonger slopades vid ingången av 2016. Näringsidkare kan nu själv bestämma när de håller öppet, och ingen behöver längre ansöka om dispens för att hålla öppet.

En näringsidkare har fortsättningsvis rätt att hålla sin affär i ett köpcentrum eller en motsvarande koncentration av affärer stängd en valfri veckodag per kalendervecka. Den rätten har näringsidkaren dock inte under sådana kalenderveckor då köpcentret eller en motsvarande koncentration av affärer enligt en sådan överenskommelse som är bindande för näringsidkaren håller öppet mindre än sju kalenderdagar.

Rättigheten gäller för en näringsidkare i vars affärsrörelser regelbundet arbetar sammanlagt högst fem personer. Bestämmelsen om näringsidkarens rätt att hålla sin affär stängd finns i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Finlex

Ytterligare information: sari.alho(at)gov.fi