Kauppojen aukioloaikojen rajoitukset poistuivat

Vähittäiskauppojen sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat vuoden 2016 alusta. Elinkeinonharjoittaja voi itse päättää, milloin hän pitää liikkeensä auki, eikä poikkeuslupia aukioloon tarvitse enää hakea.

Elinkeinonharjoittajalla on edelleen oikeus pitää kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitseva liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä kalenteriviikossa valitsemanaan viikonpäivänä. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole sellaisena kalenteriviikkona, jona kauppakeskusta tai vastaavaa myymäläkeskittymää elinkeinonharjoittajaa sitovan sopimuksen mukaan pidetään auki vähemmän kuin seitsemänä kalenteripäivänä.

Oikeus on elinkeinonharjoittajalla, jonka edellä mainituissa liikkeissä työskentelee säännöllisesti enintään viisi henkilöä. Säännös elinkeinonharjoittajan oikeudesta pitää liikkeensä suljettuna on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa (1061/1978).

Laki Finlexissä

Lisätietoja: Sari Alho