Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.  

Lisää työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin

Osana pääministeri Sanna Marinin hallituksen Työkykyohjelmaa lisättiin TE-toimistoissa työskentelevien työkykykoordinaattorien määrää vuosina 2020-2023. 

Työkykykoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että osatyökykyiset työnhakijat saavat kaikki työllistymistä edistävät palvelut riippumatta siitä, mikä taho palvelun järjestää. Tämän tavoitteena on saada työvoiman kysyntä kohdistumaan enenevässä määrin osatyökykyisiin työnhakijoihin. Siten tärkeä osa työkykykoordinaattorin työtä on tukea työnantajaa osatyökykyisten työllistämisessä.

Työkykykoordinaattorit yhteensovittavat palveluja osatyökykyisille työnhakijoille palvelutarpeen mukaisesti. Tässä olennaista on tunnistaa työnhakijan jäljellä oleva työkyky. Olennaisena osana tätä työtä työkykykoordinaattorit ovat luoneet omalla alueellaan toimivat yhteistyöverkostot sekä tiivistäneet yhteistyötä alueen yritysten kanssa. 

Työkykykoordinaattorit ovat lisäksi perehdyttäneet TE-toimiston henkilökuntaa tunnistamaan osatyökykyisten palvelutarpeet niin, että heidän palvelunsa saadaan käyntiin entistä paremmin ja nopeammin.

Toiminta jatkuu myös Työkykyohjelman päättymisen jälkeen

Suurin osa TE-toimistoista on vakinaistanut työkykykoordinaattorinsa ja heidän toimintansa on vakiintunut alueille. Toiminta jatkuu myös Työkykyohjelman päättymisen jälkeen.

Työkykykoordinaattoreiden toiminnan painopiste vuonna 2023 on kehittää TE-palvelujen ja vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden yhteistyötä. Esimerkki tästä työstä on työttömien terveystarkastukseen liittyvien käytäntöjen luominen alueittain. Lisäksi työkykykoordinaattorit auttavat TE-palvelujen asiantuntijoita tunnistamaan valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n palvelukseen soveltuvia, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä työnhakijoita. 

Työkykykoordinaattorit osallistuvat myös suunnittelu- ja kehittämistyöhön, kun TE-toimistoissa valmistaudutaan TE-palvelujen siirtämiseen valtiolta kuntien vastuulle. 

Lisätietoja: Jenni Wessman, Marianne Keyriläinen, työ- ja elinkeinoministeriö