Lisää työkykykoordinaattoreita TE-toimistoihin

TE-toimistoissa työskentelevien työkykykoordinaattorien määrää lisättiin vuosina 2020-2022. Lisäresursoinnin tavoite on parantaa osatyökykyisten saamia palveluja niin, että työvoiman kysyntä kohdistuisi enenevässä määrin osatyökykyisiin työnhakijoihin. Tämä edellyttää, että työkykykoordinaattorit painottuvat työssään kehittämään työnantaja- ja yritysyhteistyötä. Työssä otetaan huomioon osatyökykyisten erityistarpeet nykyistä paremmin. 

Työkykykoordinaattoreiden lisäämisen taustalla on tieto siitä, että osatyökykyisten työnhakijoiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja heidän työllistymisensä edellyttävät nykyistä parempaa palvelujen yhteensovittamista.

TE-toimistoissa asiantuntijana työskentelevän työkykykoordinaattorin tehtävänä on varmistaa, että osatyökykyiset työnhakijat saavat kaikki työllistymistä edistävät palvelut riippumatta siitä, mikä taho palvelun järjestää. 

Asiakkaan tukemisen lisäksi työkykykoordinaattorit rakentavat alueelleen toimivan yhteistyöverkoston yhdessä muiden tahojen asiantuntijoiden kanssa. 

Lisätietoja: Jenni Wessman, Marianne Keyriläinen, työ- ja elinkeinoministeriö