Arktinen kaivostoiminta: Grönlanti

Kaivosteollisuuden kiinnostus arktiseen alueeseen kasvaa monesta syystä: uudet taloudelliset mahdollisuudet, ilmastonmuutos ja arktisen alueen lämpeneminen tekevät alueesta helpommin lähestyttävän. Samanaikaisesti nämä asiat tekevät alueesta haavoittuvamman.

Arktinen alue tarjoaa monenlaisia uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Ne ulottuvat yhteisön infrastruktuurista ja digitaalisista julkisista palveluista luonnonvarojen hyödyntämiseen ja uusien pohjoisten kauppareittien avaamiseen. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan käsitystä mahdollisuuksista ja arvoketjuista, esimerkiksi toiminnallisesta kontekstista ja arktisella alueella toimivien organisaatioiden kohtaamista käytännön haasteista.    

Arktinen talousdialogi -hankkeen yhteydessä Tanskan ja Grönlannin Geologisen Tutkimuskeskuksen alainen Center for Minerals and Materials (MiMa) laati raportin ”Study on Arctic mining in Greenland”. Raportti kuvaa Grönlannin kaivos- ja ympäristökontekstin sekä hahmottaa haasteita ja mahdollisuuksia, joita Grönlannissa aiemmin toteutetuissa mineraalien etsintä- ja louhintatoimissa on kohdattu.  

Raportti: Study on Arctic Mining in Greenland


Lisätietoja:

Mikko Martikainen