Kasvua terveysalan innovaatioista ja tutkimuksesta

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.   

Terveysalan kasvua ja uudistumista edistetään vuonna 2014 julkistetulla Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla, jonka toimeenpanoa ohjataan kolmen ministeriön (TEM, OKM, STM) sekä rahoittajien (Business Finland, Suomen Akatemia) yhteistyönä.

Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanolla luodaan myös mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen.

Strategian toimeenpanemiseksi Sipilän hallitus julkisti 14.6.2016 Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan, Yhteistyötä ja työnjakoa, vuosille 2016–2018. Se täsmensi kasvustrategian toimeenpanoa Sipilän hallituksen kärkihankkeiden ja painopisteiden mukaiseksi.  

Terveysalan kasvustrategian toimeenpano jatkuu

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa, Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, terveysalan kasvustrategia mainitaan useaan kertaan. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa jatketaan uudella kaudella ja tiekartta päivitetään. Päivitystyö käynnistyi syksyllä 2019.

Päivitetyn tiekartan tavoitteena on vauhdittaa kasvustrategian toimeenpanoa ja varmistaa toimenpiteiden saattaminen loppuun sekä täsmentää niihin liittyvää työnjakoa ja yhteistyötä. Päivityksessä huomioidaan myös muutokset terveysalan toimintaympäristössä.

Lisätietoja:

Anni Kaukoranta

terveysalan.kasvustrategia(at)tem.fi