Kasvua terveysalan innovaatioista ja tutkimuksesta

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.

Terveysalan kasvua ja uudistumista vauhditetaan keväällä 2014 julkistetulla kansallisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla, jonka toimeenpanoa ohjataan kolmen ministeriön (TEM, OKM, STM) sekä rahoittajien (Suomen Akatemia, Tekes) yhteistyönä.

Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanolla luodaan myös mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen.

Osana vuonna 2014 julkistettua kansallista terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa on jo toteutettu ehdotus kansalliseksi genomistrategiaksi sekä toimeenpannaan Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiaa.

Suomen Akatemia ja Tekes suuntaavat ja kehittävät rahoitusvälineitä terveysalan kasvustrategian painotukset ja myös alan kaupallistamisen erikoiskysymykset huomioiden. 

Hallitusohjelma tukee strategian jalkauttamista

Terveystoimialaojen kasvun vauhdittaminen on yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. Hallitus julkisti 14.6.2016 Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan vuosille 20162018. Se täsmentää vuonna 2014 julkistetun kasvustrategian toimeenpanoa hallituksen kärkihankkeiden ja painopisteiden mukaiseksi.

Seuraa kasvustrategian etenemistä uutiskirjeen avulla

Kerromme uutiskirjeessä, mitä kasvustrategian eri painopistealueilla on meneillään ja julkaisemme uutisia edistysaskeleista. Kerromme myös strategiaan liittyvistä rahoituksista ja tilaisuuksista.

Tutustu uutiskirjeeseen

Tilaa uutiskirje

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö

teollisuusneuvos Antti Valle, ohjausryhmän puheenjohtaja
kehittämispäällikkö Asta Wallenius
projektikoordinaattori Lotta Englund

Sosiaali- ja terveysministeriö

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ohjausryhmän varapuheenjohtaja
neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen
neuvotteleva virkamies Saara Leppinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

opetusneuvos Erja Heikkinen
ylitarkastaja Riina Vuorento

Suomen Akatemia

ylijohtaja Riitta Maijala
yksikön johtaja Jarmo Wahlfors

Tekes

kehitysjohtaja Minna Hendolin
ohjelmapäällikkö Auli Pere