Kasvua terveysalan innovaatioista ja tutkimuksesta

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Terveysalan kasvua ja uudistumista on edistetty vuonna 2014 valmistuneella Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla. Strategian toimeenpanemiseksi on julkaistu kaksi tiekarttaa: ensimmäinen vuosille 2016-2018 ja toinen vuosille 2020-2023. Toimeenpanoa on ohjattu kolmen ministeriön (TEM, OKM, STM) sekä rahoittajien (Business Finland, Suomen Akatemia) yhteistyönä. 

Strategian tavoitteena on kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattinen kehittäminen, terveysalan investointien lisääminen ja alan talouskasvu. Lisäksi strategian tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen. 

Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä käynnistetään terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma (sisältäen terveysteknologian käytön ja viennin edistämisen) jatkona terveysalan TKI-kasvustrategialle. Ohjelma vastaa nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön uudistamalla rakenteet ja menettelytavat, joilla alan dataa, infrastruktuuria, tutkimustuloksia, digitalisaatiota ja teknologiaa hyödynnetään TKI-toiminnassa yhteistyössä hyvinvointialueiden, korkeakoulujen, rahoittajien ja alan yritysten kanssa.

Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelma | stm.fi

Lisätietoja:

Anni Kaukoranta