Kasvua terveysalan innovaatioista ja tutkimuksesta

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi. Terveysalan kasvua ja uudistumista edistetään vuonna 2014 julkistetulla Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla, jonka toimeenpanoa ohjataan kolmen ministeriön (TEM, OKM, STM) sekä rahoittajien (Business Finland, Suomen Akatemia) yhteistyönä.  

Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanolla luodaan myös mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen.

Strategian toimeenpanemiseksi julkaistiin kesäkuussa 2016 tiekartta, Yhteistyötä ja työnjakoa, vuosille 2016–2018. Se täsmensi kasvustrategian toimeenpanoa Sipilän hallituksen kärkihankkeiden ja painopisteiden mukaiseksi.  

Terveysalan kasvustrategian toimeenpano jatkuu

Pääministeri Marinin hallitusohjelman, Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, mukaisesti terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa jatketaan. Päivitetty tiekartta, Kestävää kasvua ja hyvinvointia, vuosille 2020-2023 julkaistiin joulukuussa 2020.

Päivitetyn tiekartan tavoitteena on vauhdittaa kasvustrategian toimeenpanoa ja varmistaa toimenpiteiden saattaminen loppuun sekä täsmentää niihin liittyvää työnjakoa ja yhteistyötä. Päivityksessä huomioitiin myös muutokset terveysalan toimintaympäristössä.

Lisätietoja:

Anni Kaukoranta