Kasvua terveysalan innovaatioista ja tutkimuksesta

Terveysala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet alan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaaksi.

Terveysalan kasvua ja uudistumista vauhditetaan keväällä 2014 julkistetulla kansallisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialla, jonka toimeenpanoa ohjataan kolmen ministeriön (TEM, OKM, STM) sekä rahoittajien (Business Finland, Suomen Akatemia) yhteistyönä.

Strategia tähtää kilpailukykyisen toimintaympäristön systemaattiseen kehittämiseen, terveysalan investointien lisäämiseen ja alan talouskasvun aikaansaamiseen. Terveysalan kasvustrategian toimeenpanolla luodaan myös mahdollisuuksia yksilön parempaan terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan tehostamiseen.

Osana vuonna 2014 julkistettua kansallista terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa on jo toteutettu ehdotus kansalliseksi genomistrategiaksi sekä toimeenpannaan Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiaa.

Business Finland ja Suomen Akatemia suuntaavat ja kehittävät rahoitusvälineitä terveysalan kasvustrategian painotukset ja myös alan kaupallistamisen erikoiskysymykset huomioiden. 

Hallitusohjelma tukee strategian jalkauttamista

Terveystoimialaojen kasvun vauhdittaminen on yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. Hallitus julkisti 14.6.2016 Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan vuosille 20162018. Se täsmentää vuonna 2014 julkistetun kasvustrategian toimeenpanoa hallituksen kärkihankkeiden ja painopisteiden mukaiseksi.
 

Lisätietoja:

Jaana Lappi, Anni Kaukoranta

terveysalan.kasvustrategia(at)tem.fi