Ett informationspaket för kommunerna till stöd för samarbetet

Det nationella genomförandet av arbets- och näringstjänsterna 2024 inleds 2023. Före utgången av oktober ska kommunerna utarbeta avtal om samarbete. Utifrån avtalen bildas sysselsättningsområden som inleder sin verksamhet den 1 januari 2025. 

Diskussioner om samarbetsavtal och framtida sysselsättningsområden stöds i början av året genom regionala debatter som närings-, trafik- och miljöcentralerna sammankallar och leder. För diskussionerna har arbets- och näringsministeriet sammanställt ett gemensamt informationspaket för alla kommuner. 

Syftet med informationspaketet är att säkerställa att alla kommuner oberoende av storlek och resurser har en enhetlig och tillräcklig kunskapsbas till stöd för samarbetet och bildandet av regionerna. 

Informationspaketet innehåller de viktigaste uppgifterna bl.a. om

  • antalet anställda i kommunerna,
  • effekterna av Finansministeriets ursprungliga finansieringsmodell,
  • strukturen hos arbetssökande i kommunen,
  • den kommunspecifika nivån på arbets- och näringsbyråernas nuvarande indikatorer för resultatstyrning,
  • invandring och integration,
  • lediga arbetsplatser i kommunen och arbetsgivare som utnyttjar arbets- och näringstjänsterna,
  • den nya kundservicemodellen,
  • användning och aktivering av tjänster för arbetssökande i kommunen,
  • NTM-centralernas befintliga upphandlingsavtal samt
  • kommunens situation granskad med hjälp av indikatorer för social- och hälsovården. 

Informationspaketet kan i framtiden uppdateras med nya helheter eller preciseras till vissa delar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar för preciserande regionspecifika frågor om temana i informationspaketet. Förfrågningar kan skickas till NTM-centralernas registratorskontor

Kolla in informationspaketet  (excel-fil på finska, uppdaterad april 2023)