Liikennealan kansallinen kasvuohjelma

Liikennesektorin globaalit markkinat ovat jopa tuhansien miljardien eurojen kokonaisuus. Teknologisen murroksen myötä toimialasta on muodostunut uusien palvelumallien koekenttä, jossa myös suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda ja testata uusia palvelumalleja sekä edetä kansainvälisille markkinoille.

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018–2022 lähtökohtana on, että tutkimusala, julkinen ja yksityinen sektori edistävät yhdessä toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. 

Ohjelman painopiste on yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisessä. Ohjelma konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.

Tarkoituksena ei siis ole keskittyä yksittäisiin liikennehankkeisiin, liikennealan yleiseen kehittämiseen tai liikennepoliittisiin kysymyksiin.