Liikennealan kansallinen kasvuohjelma

Liikennesektorin globaalit markkinat ovat jopa tuhansien miljardien eurojen kokonaisuus. Teknologisen murroksen myötä toimialasta on muodostunut uusien palvelumallien koekenttä, jossa myös suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda ja testata uusia palvelumalleja sekä edetä kansainvälisille markkinoille.

Liikennealan kasvuohjelman tavoitteena on tukea alan osaamisen kehitystä ja kansainvälistä tunnettuutta. Ohjelma konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.

Liikennealan kasvuohjelma edistää hallitusohjelman tavoitteita, joilla tähdätään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Ohjelman painopiste on yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisessä.

Valmistelussa olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Turun kaupungit, lnnovaatiorahoituskeskus Tekes, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Smart & Clean -säätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry.

Valmistelu oli avoin kaikille alan toimijoille ja sidosryhmille. Ensimmäinen työpaja liikennealan ekosysteemeistä järjestettiin 31.8.2017 ja toinen työpaja Osaaminen ja TKI 28.9.2017. Kolmas työpaja Julkisen sektorin rooli vientivetoisen liiketoiminnan mahdollistamisessa järjestettiin 26.10.2017, ja neljäs Kasvuohjelman roadmap oli 9.11.2017.

Työpajojen materiaalit löytyvät tämän sivun alasivulta.

Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022 julkistettiin 11.12.2017

Lisätiedot: Eija Laineenoja

Katso myös: Konsulttiyhtiö McKinseyn raportti Mobility of the future