Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Liikennealan kasvuohjelmatyön 2018–2023 tavoitteena on ollut edistää liikennealan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kestävää kasvua. Tavoitteena on ollut synnyttää Suomeen 5–7 aktiivista liikennealan kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä sekä 10 000 uutta kestävän kasvun työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Kasvuohjelmatyön keskeisiä työkaluja ovat olleet yksityisen ja julkisen sektorin sekä tutkimusalan yhteistyö ja ekosysteeminen ajattelu, jonka tavoitteena oli luoda innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja liikennealan kansainvälisille markkinoille.

Ohjelma käynnistyi Liikennealan kansallisena kasvuohjelmana 2018–2022, mikä päivitettiin Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi 2021–2023. Ohjelmat muodostavat yhtenäisen jatkumon. Ohjelman ensimmäisellä jaksolla luotiin yhteinen tulevaisuuskuva ja tiekartta alan kehitykselle, investointitarpeille ja globaaleille liiketoimintamahdollisuuksille. Ohjelman toisen jakson painopisteenä oli yritysten ja ekosysteemien vauhdittaminen globaaleiksi menestystarinoiksi.

Kasvuohjelmatyöstä on tehty loppuraportti, joka löytyy valtioneuvoston julkaisuarkistosta: Ohjelmayhteistyö liikennealan kestävän kasvun vauhdittamiseksi 2018–2023: Oppeja, kokemuksia ja suosituksia