Vanliga frågor om reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna

Lagarna om reformen trädde i kraft den 23 maj 2022.