Hoppa till innehåll

Ändringar i förfarandet med inlösningstillstånd för sådana kraftlednings- och gasledningsprojekt som förutsätter MKB-förfarande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.56
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön (lagen om inlösningstillstånd) som kompletterar genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön.

Det föreslås att bestämmelser om valet av ledningssträckning för sådana kraftledningar och överföringsrör för transport av gas som förutsätter miljökonsekvensbedömning och sättet att genomföra projekten tas in i lagen om inlösningstillstånd. De föreslagna bestämmelserna kompletterar tillståndsprövningen enligt inlösningslagen.

Det ska vara möjligt att till det beslut som meddelas vid inlösningstillståndsförfarandet foga bestämmelser som gäller sättet att genomföra projektet och som behövs för att förebygga projektets skadliga miljökonsekvenser. I lagen ska dessutom tas in bestämmelser om tillsynen över att besluten iakttas.

Reformen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information
Johanna Juvonen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4220
 

Tillbaka till toppen