Hyppää sisältöön

YVA-menettelyä edellyttävien voimajohto- ja kaasuputkihankkeiden lunastuslupamenettelyyn muutoksia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 13.56
Tiedote

Hallitus esittää eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettuun lakiin (lunastuslupalaki) muutoksia, joilla täydennetään ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

Lunastuslupalakiin ehdotetaan sisällytettäväksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien sähkölinjojen ja kaasun siirtoputkien johtoreitin valintaa ja hankkeen toteuttamistapaa koskevat säännökset. Ehdotetut säännökset täydentäisivät lunastuslain mukaista lupaharkintaa.

Lunastuslupamenettelyssä annettavaan päätökseen voitaisiin liittää hankkeen toteuttamistapaa koskevia määräyksiä, jotka olisivat tarpeen hankkeesta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. Lisäksi lakiin esitetään sisällytettäväksi säännökset näiden päätösten noudattamisen valvonnasta.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot
Ylitarkastaja Johanna Juvonen, TEM, p. 029 506 4220
 

 
Sivun alkuun