Hoppa till innehåll

Ändringar i kemikaliesäkerhetslagen, gruvlagen och kärnenergilagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.00
Nyhet
Pöytä, käsiä ja erilaisia toimistotarvikkeita kuten papereita, kyniä yms.

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen ändras den 31 december 2021. Genom lagändringarna kompletteras genomförandet av EU-lagstiftningen i den nationella lagstiftningen.

Republikens president stadfäste den 22 december 2021 ändringarna av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, gruvlagen och kärnenergilagen. 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar tillstånd för industriell hantering av farliga kemikalier samt tillverkning och upplagring av explosiva varor. Det har redan tidigare i lag föreskrivits om besvärsrätt i fråga om de tillstånd som Tukes beviljar. Utöver detta ska det till lagen fogas en bestämmelse om besvärsrätt för sådana regionala föreningar och stiftelser som anges i lag. Ändringen uppskattas inte ha någon betydande inverkan på tillståndsprocessens längd.

I kemikaliesäkerhetslagen har det gjorts även andra ändringar i bland annat bestämmelserna om delgiving för att komplettera den nationella lagstiftningen med anledning av kommissionens formella underrättelse. I lagen har också hänvisningar till andra lagar uppdaterats.

Tillståndsmyndigheternas förpliktelser har preciserats i projekt som gäller internationellt hörande

Till alla tre lagar, kemikaliesäkerhetslagen, kärnenergilagen och gruvlagen, fogas en hänvisning till det internationella samrådsförfarandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den tillämpas i gränsöverskridande projekt som gäller miljökonsekvensbedömning.

Ytterligare information:
Tarja Virkkunen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 252

Tillbaka till toppen