Hyppää sisältöön

Kemikaaliturvallisuuslakiin, kaivoslakiin ja ydinenergialakiin muutoksia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.00
Uutinen
Pöytä, käsiä ja erilaisia toimistotarvikkeita kuten papereita, kyniä yms.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin, kaivoslakiin ja ydinenergialakiin on tulossa muutoksia 31.12.2021. Lakimuutoksilla täydennetään EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä.

Tasavallan presidentti vahvisti 22.12.2021 lakimuutokset vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin, kaivoslakiin ja ydinenergialakiin. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää luvat vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja räjähteiden valmistukseen ja varastointiin. Asianosaisille on jo aiemmin määritelty laissa valitusoikeus kyseisiin Tukesin myöntämiin lupiin. Tämän lisäksi lakiin lisätään nyt valitusoikeus laissa määritellyille alueellisille yhdistyksille ja säätiöille. Muutoksella ei arvioida olevan huomattavaa vaikutusta lupaprosessien kestoon.

Kemikaaliturvallisuuslakiin on tehty myös muita muutoksia muun muassa tiedoksiantoa koskeviin säännöksiin, joilla on täydennetty kansallista lainsäädäntöä komission antaman virallisen huomautuksen johdosta. Laissa on myös päivitetty viittauksia muihin lakeihin.

Lupaviranomaisten velvoitteita täsmennetty kansainvälistä kuulemista koskevissa hankkeissa

Kolmeen lakiin, kemikaaliturvallisuuslakiin, ydinenergialakiin ja kaivoslakiin, lisätään viittaus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa säädettyyn kansainväliseen kuulemismenettelyyn, jota sovelletaan valtioiden rajat ylittävissä ympäristövaikutusten arviointia koskevissa hankkeissa.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija, Tarja Virkkunen, TEM, puh. 029 5048252

 
Sivun alkuun