Hoppa till innehåll

Arbetet med att skapa ett batterikluster i Finland fortsätter genom nya investeringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2021 9.08 | Publicerad på svenska 19.4.2021 kl. 11.00
Pressmeddelande

Batteristrategins åtgärder och Finlands Malmförädling Ab:s tilläggsanslag ger resultat när det gäller att bilda ett batterikluster i Finland.

– De goda nyheterna om att vi kommer att få ett batterikluster i Finland fortsätter. Den stora investering som planeras i Vasa är en fortsättning på Finlands Malmförädling Ab:s tidigare planer på att bygga en prekursorfabrik i Finland. Vår kompetens och stabila investeringsmiljö stödjer utvecklingen och investeringarna enligt den nationella batteristrategin, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– Den planerade investeringen visar att Finland är en sporrande miljö för projekt inom batteribranschen. Investeringen är också följd av det långsiktiga arbetet för den finländska batteriindustrin och för att locka investeringar. Samtidigt understryker nyheten vikten av den färska batteristrategin som ett verktyg för att belysa framtidsutsikterna. Strategins hörnstenar är bland annat tillgången till och förädlingen av ansvarsfullt producerade råvaror samt en stark tillverkning och forskning i fråga om batterimaterial och återvinning. Investeringar som är viktiga även för den regionala ekonomin leder utan tvekan också till andra nya investeringar i Finland, säger näringsminister Mika Lintilä.

Enligt informationen från Finlands Malmförädling Ab den 19 april 2021 planerar bolaget investera i en katodmaterialfabrik i Vasa. Partnern och ledaren för fabriksprojektet är det brittiska börsbolaget Johnson Matthey. 

Statens finansiering främjar investeringarna

I budgeten för 2021 ingår ett tilläggsanslag på 300 miljoner euro till Finlands Malmförädling Ab för investeringar i produktionen av material för prekursorer och katodaktiva material för att tillverka mellanprodukter för litiumjonbatterier.

– Syftet med statliga pengar var uttryckligen att söka samarbetspartner för framtida investeringar. Även denna investeringsnyhet bevisar att beslutet var rätt, säger Haatainen.

Batteristrategin visar vägen till tillväxt

Den nationella batteristrategin blev klar i januari 2021. Strategin identifierar flera av Finlands styrkor som bidrar till framstegen inom batteribranschen och elektrifieringen. 

Ytterligare upplysningar:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 9483 
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7103

Mika Lintilä Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen