Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal: Inga förutsättningar för gemensamma förslag, men diskussionen fortsätter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2021 15.35 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 13.59
Pressmeddelande

Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal har utrett förutsättningarna för att utvidga lokala avtal. Arbetsgruppen anser att det i nuläget inte finns förutsättningar för gemensamma förslag till fortsatta åtgärder. Arbetsgruppen anser det dock viktigt att fortsätta diskussionen om främjande av lokala avtal och utveckling av kollektivavtalssystemet.

I arbetsgruppen för lokala avtal finns företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, arbets- och näringsministeriet samt statsrådets kansli. Arbetsgruppen arbetar under ledning av ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen.

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fick 14.4.2021 en lägesrapport om främjandet av lokala avtal. Diskussionen baserar sig på en promemoria som har publicerats på projektsidan för arbetsgruppen för främjande av lokala avtal. Regeringen behandlar frågan om lokala avtal vid halvtidsöverläggningarna.

Enligt regeringsprogrammet utvecklas lokala avtal genom att man ser till att personalen har tillräcklig tillgång till information och möjligheter att påverka. Lokala avtal främjas via kollektivavtalssystemet. Målet är att finna lösningar där flexibiliteten och tryggheten är i balans.

Ytterligare information:
Ville Kopra, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 184

Tillbaka till toppen