Arbetsgrupp 4 för främjande av lokala avtal

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen, arbetsgrupp 4. för främjande av lokala avtal

TEM053:00/2019 Organ

Paikallisen sopimisen työryhmän (alunperin alatyöryhmä 7, muutos 15.3.2021) tehtävänä on selvittää paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksiä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM053:00/2019

Ärendenummer VN/6601/2019

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 16.8.2019 – 2.4.2023

Datum för tillsättande 16.8.2019

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Kollektivavtalssystemet utvecklas. Arbetsgruppen för främjande av lokala avtal fortsätter sitt arbete fram till slutet av valperioden.

Kontaktperson
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 46 922 9858
[email protected]

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 50 396 0303
[email protected]

Sammandrag

Paikallisen sopimisen työryhmän (alunperin alatyöryhmä 7, muutos 15.3.2021) tehtävänä on selvittää paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksiä.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet