Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Balticconnector öppnar den finländska gasmarknaden

Arbets- och näringsministeriet
18.7.2016 10.30
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har beslutat bevilja finländska Baltic Connector Oy och estländska Elering AS stöd för att bygga förbindelseledningen Balticconnector mellan länderna.

För projektet beviljas sammanlagt 187,5 miljoner euro stöd, 75 % av de totala projektkostnaderna på 250 miljoner euro. Enligt planerna ska Balticconnector vara färdig senast år 2020.

Genom ledningen Balticconnector möjliggörs gasöverföring mellan Finlands och Estlands naturgasnät. För närvarande införs naturgas till Finlands nät endast från Ryssland. Den nya överföringskapaciteten är en förutsättning för att den isolerade naturgasmarknaden i Finland ska kunna öppnas för konkurrens på ett effektivt sätt.

Balticconnector är en central förbindelse med tanke på integreringen av Finlands gasnät med EU:s gemensamma gasmarknad. Samtidigt görs det sådana investeringar i gasinfrastrukturen i Baltikum som möjliggör bland annat gasöverföring mellan Baltikum och Polen. Investeringarna ger också en möjlighet för Finland och Estland att använda det underjordiska lagret i Lettland för sina marknadsbehov.

– Detta är ett historiskt ögonblick i den finländska energipolitiken. Den finländska naturgasmarknaden öppnas äntligen i och med att kanalerna för införsel blir mångsidigare. Tillsammans med de LNG-terminaler som byggs förbättrar den nya ledningsförbindelsen i avsevärd grad även leveranssäkerheten för naturgas, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Balticconnector-projektet finansieras via Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Avsikten med CEF är att förbättra energitryggheten i Europa och sammanlänka energinät i unionens medlemsstater i syfte att effektivisera marknaden och konkurrensen. Den maximala stödnivå som Balticconnector beviljas reflekterar projektets betydelse för EU.

– Kommissionens stöd är av avgörande betydelse för genomförandet av projektet. Utan stödet skulle projektet i praktiken inte kunna genomföras, betonar minister Rehn.

Arbets- och näringsministeriet har berett reformer i naturgasmarknadslagen bland annat med tanke på den nya ledningsförbindelsen. Utöver öppnandet av konkurrensen på parti- och detaljhandelsmarknaden är avsikten med revideringen av naturgasmarknadslagen dessutom att förbättra konkurrenskraften hos naturgas och lätta regleringen för företag inom naturgassektorn. Avsikten är att lämna lagförslaget till riksdagen för behandling under höstsessionen.

Baltic Connecor Oy är ett företag som helt ägs av finska staten. Bolaget grundades år 2015 i syfte att genomföra Finlands andel av projektet för en gasledning som planerats mellan Finland och Estland.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Riku Huttunen, ANM, tfn 029 504 7277

Tillbaka till toppen