Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Balticconnector avaa Suomen kaasumarkkinat

Työ- ja elinkeinoministeriö
18.7.2016 10.30
Tiedote

Euroopan komissio on päättänyt myöntää suomalaiselle Baltic Connector Oy:lle ja virolaiselle Elering AS:lle tukea Balticconnector-kaasuyhdysputken rakentamiseksi maidemme välille.

Hankkeelle myönnetään tukea yhteensä 187,5 miljoonaa euroa, 75 % hankkeen 250 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Suunnitelman mukaan Balticconnector valmistuu vuoteen 2020 mennessä.

Balticconnector-putkella mahdollistetaan kaasun siirto Suomen ja Viron maakaasuverkkojen välillä. Tällä hetkellä maakaasua tuodaan Suomen verkkoon ainoastaan Venäjältä. Uusi siirtokapasiteetti on edellytys sille, että Suomen eristyneet maakaasumarkkinat voidaan tehokkaasti avata kilpailulle.

Balticconnector on keskeinen yhteys Suomen kaasuverkon integroitumisessa EU:n yhteisiin kaasumarkkinoihin. Baltian alueen kaasuinfrastruktuuriin tehdään samanaikaisesti investointeja, jotka mahdollistavat muun muassa kaasun siirron Baltian ja Puolan välillä. Investoinnit antavat Suomelle ja Virolle myös mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa markkinoidensa tarpeisiin.

– Tämä on historiallinen hetki Suomen energiapolitiikassa. Suomen maakaasumarkkina avautuu vihdoin tuontikanavien monipuolistumisen myötä. Yhdessä rakennettavien LNG-terminaalien kanssa uusi putkiyhteys parantaa merkittävästi myös maakaasun toimitusvarmuutta, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Balticconnector-hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahastosta. CEF:n tarkoituksena on parantaa Euroopan energiaturvallisuutta ja liittää unionin jäsenvaltioiden energiaverkkoja yhteen markkinoiden ja kilpailun tehostamiseksi. Balticconnectorille myönnettävä maksimaalinen tukitaso kuvastaa hankkeen merkitystä EU:lle.

– Komission antaman tuen merkitys hankkeen toteutukselle on ratkaiseva. Ilman sitä hanke jäisi käytännössä toteutumatta, painottaa ministeri Rehn.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut uudistuksia maakaasumarkkinalakiin muun muassa uutta putkiyhteyttä silmällä pitäen. Tukku- ja vähittäismarkkinoiden kilpailun avaamisen lisäksi maakaasumarkkinalain uudistuksella on tarkoitus parantaa maakaasun kilpailukykyä ja keventää maakaasualan yrityksiä koskevaa sääntelyä. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi  syysistuntokaudella.

Baltic Connecor Oy on Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama yritys, jonka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen osuutta Suomen ja Viron välille suunnitellusta kaasuputkihankkeesta.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 029 504 7277

 
Sivun alkuun