Hoppa till innehåll

Beredningen av en framtidsredogörelse för handeln har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2020 8.53
Pressmeddelande

Beredningen av framtidsredogörelsen för handeln har inletts vid arbets- och näringsministeriet. Målet för redogörelsen är att handeln kan utvecklas strategiskt och långsiktigt. Även coronavirusepidemin skakar om handeln, vilket beaktas vid beredningen av redogörelsen.

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt två arbetsgrupper för redogörelsen och inlett ett skriftligt hörande.

Det skriftliga hörandet stöder beredningen av redogörelsen

Arbets- och näringsministeriet ber nu särskilt sakkunniga om utlåtanden för beredningen av redogörelsen. Ministeriet har för avsikt att i ett senare skede genomföra egna enkäter för konsumenter och företag inom handeln.

Med det skriftliga hörandet som nu inleds vill ministeriet få in synpunkter på bland annat konkret innehåll och utvecklingsförslag som bör lyftas fram i redogörelsen. Ministeriet begär också synpunkter på med vilka konkreta åtgärder statsmakten skulle kunna bemöta förändringen inom handeln i Finland. Dessutom ombeds sakkunniga att bedöma de konsekvenser som coronavirusepidemin eller liknande överraskande förändringssituationer orsakar handelsbranschen.

Arbets- och näringsministeriet ber sakkunniga om utlåtanden senast den 22 maj 2020 kl. 16.15 på adressen lausuntopalvelu.fi.

Arbetsgrupper bereder redogörelsen för riksdagen

Det är fråga om statsrådets redogörelse och arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av redogörelsen. Redogörelsen bereds tillsammans med aktörerna inom handeln och sakkunniga samt ministerier och underlydande ämbetsverk. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp samt en arbetsgrupp av tjänstemän och sakkunniga för redogörelsen.

Ordförande för styrgruppen är Ilona Lundström, avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet och följande aktörer är företrädda i gruppen: Finsk Handel rf, Centralhandelskammaren, Finlands Konsumentförbund rf, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Servicefacket PAM rf, Familjeföretagens förbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Företagarna i Finland rf, Tekniska Handelsförbundet rf, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet och Konkurrens- och konsumentverket.

Ordförande för arbetsgruppen av tjänstemän och sakkunniga är Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman vid arbets- näringsministeriet och följande aktörer är företrädda i gruppen: Handelshögskolan vid Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, social-och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, Business Finland och Konkurrens- och konsumentverket.

Beredningen av redogörelsen baserar sig på en skrivning i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Ytterligare upplysningar:

Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7168

Tillbaka till toppen