Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu laadittavan kaupan alan tulevaisuusselonteko, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Kaupan alan tulevaisuuselonteko liittyy käynnissä olevaan kaupan toimialan muutokseen Suomessa ja kaupan rakenteiden globaaliin murrokseen. Myös koronaviruspandemia ravistelee kaupan toimialaa.

Selonteon tavoitteena on:

  • tunnistaa kaupan alan sisältökokonaisuuksia ja teemoja, jotka tulee huomioida kaupan toimialan muutoksessa ja suomalaisen kaupan globaalissa ja kestävässä kasvussa,
  • tuoda tietoa kaupan toimialan tilannekuvasta ja muutoskehityksestä,
  • tehdä kehittämisehdotuksia ja nostoja poliittisen päätöksenteon tueksi strategiseen ja pitkäjänteiseen kaupan toimialan kehittämiseen sekä
  • tunnistaa toimialalle arviolta yksi tai muutama skenaario.

Valmistelu tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa selonteon valmistelusta. Selonteon valmistelu kuuluu elinkeinoministerin vastuualueelle, ja työ tehdään yhdessä työministerin kanssa.

Valtioneuvosto on asettanut työlle parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä. Seurantaryhmässä on edustajat kaikista eduskuntaryhmistä. Seurantaryhmän kokoonpano

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa valmistelun tueksi kaupan alan tulevaisuusselonteon ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtaja on osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja siinä ovat edustettuina seuraavat tahot: Kaupan liitto ry, Keskuskauppakamari, Kuluttajaliitto ry, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Perheyritysten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry, Teknisen Kaupan Liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Virkamies- ja asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Natalia Härkin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja siinä ovat edustettuina seuraavat tahot: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Business Finland sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Ajankohtaista

VN julkaisu 76/2022: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta   

Tiedote 10.11.2022: Valtioneuvoston selonteko luo tulevaisuutta kaupan toimialalle  

Kirjallisen kuulemisen yhteenveto: Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko 

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Natalia Härkin