Hyppää sisältöön

Kaupan alan tulevaisuusselonteon valmistelu on käynnistynyt

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 8.53
Tiedote

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteon valmistelu on käynnistynyt työ- ja elinkeinoministeriössä. Selonteon tavoitteena on, että kaupan alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Myös koronavirusepidemia ravistelee kaupan alaa, mikä otetaan selonteon valmistelussa huomioon.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut selonteolle kaksi työryhmää ja käynnistänyt kirjallisen kuulemisen.

Kirjallinen kuuleminen tukee selonteon valmistelua

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää nyt selonteon valmisteluun erityisesti asiantuntijatahoilta lausuntoja. Myöhemmässä vaiheessa ministeriön on tarkoitus toteuttaa kuluttajille sekä kaupan alan yrityksille omat kyselyt.

Nyt käynnistettävällä kirjallisella kuulemisella pyydetään näkemyksiä muun muassa konkreettisiin sisältöihin ja kehittämisehdotuksiin, joita tulisi nostaa selontekoon. Näkemyksiä pyydetään myös siihen, millaisin konkreettisin toimin valtiovalta voisi vastata kaupan toimialan muutokseen Suomessa. Lisäksi pyydetään arvioimaan vaikutuksia, joita koronavirusepidemia tai vastaavan kaltaiset yllättävät muutostilanteet aiheuttavat kaupan toimialalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää asiantuntijatahoilta lausunnot viimeistään 22.5.2020 klo 16.15 osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Työryhmät valmistelevat selontekoa eduskunnalle

Kyseessä on valtioneuvoston selonteko ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaa selonteon valmistelusta. Selonteko valmistellaan yhdessä kaupan alan toimijoiden ja asiantuntijoiden sekä ministeriöiden ja niiden alaisten virastojen kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut selonteolle ohjausryhmän sekä virkamies- ja asiantuntijaryhmän.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja siinä ovat edustettuina seuraavat tahot: Kaupan liitto ry, Keskuskauppakamari, Kuluttajaliitto ry, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Perheyritysten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry, Teknisen Kaupan Liitto ry, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Virkamies- ja asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Natalia Härkin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja siinä ovat edustettuina seuraavat tahot: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Business Finland sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Selonteon valmistelu perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, puh. 029 504 7168

 
Sivun alkuun