Hoppa till innehåll

Den inre marknaden och återhämtningen från coronaviruspandemin teman för EU-möte

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2020 10.30
Nyhet
EU-flaggan

EU:s ministrar med ansvar för den inre marknaden och industrin diskuterar fördjupandet av den inre marknaden vid sitt videomöte den 18 september 2020. Fokus ligger särskilt på hur man genom att stärka den inre marknaden kan stödja EU:s återhämtning från coronaviruskrisen. Statssekreterare Ville Kopra representerar Finland vid mötet.

Utvecklandet av den inre marknaden är ett av målen för Finlands EU-politik. Regeringen anser att en väl fungerande inre marknad är både i EU:s och framför allt i ett exportlett land som Finlands intresse.

– En effektiv och innovativ inre marknad är nödvändig för att säkerställa EU:s återhämtning och en hållbar tillväxt på längre sikt. Europa är konkurrenskraftigt i framtiden endast om vi investerar i grön tillväxt, digitalisering, forskning och innovationer, betonar statssekreterare Ville Kopra.

Vikten av en väl fungerande inre marknad och av att reglerna för den inre marknaden följs accentueras under sådana exceptionella förhållanden som till exempel coronaviruspandemin. Då är det särskilt viktigt att se till att distributions- och leveranskedjorna fungerar.

Under coronaviruspandemin har man infört tillfällig flexibilitet i EU:s regler om statligt stöd. I sitt anförande påminner Finland om att undantagen inte får leda till bestående snedvridningar på den inre marknaden.

Videokonferensen utgör underlag för den diskussion om den inre marknaden, industripolitiken och digitaliseringen som kommer att föras i Europeiska rådet nästa vecka. EU-ländernas ledare ska bland annat diskutera hur man så snart som möjligt efter krisen kan återgå till en fullt fungerande inre marknad och avlägsna de återstående hindren för den inre marknaden, särskilt inom servicesektorn.

Mer information:

Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Hannele Timonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 141

Tillbaka till toppen