Hoppa till innehåll

Digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet ställer nya krav också på integrationsåtgärderna – de nordiska länderna delar med sig av god praxis vid ministermöte 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2021 10.07
Pressmeddelande
Barn i olika färg framför datorer.

Digitaliseringen, de nya arbetsformerna, de ökade kompetenskraven och förändringarna i befolkningsstrukturen kräver ännu bättre integrationspolitik. De nordiska ministrarna med ansvar för integration diskuterar integration vid ett virtuellt möte som Finland ordnar som ordförande för Nordiska ministerrådet.

Vid det informella mötet berättar de nordiska ministrarna vad som är mest aktuellt i olika länder när det gäller integration. Ministrarna kommer också att diskutera effekter av förändringarna i arbetslivet och digitaliseringen utgående från rapporterna The Future of Work in the Nordic Countries och Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries, som Nordiska ministerrådet publicerat. 

För att automatiseringen och digitaliseringen ska framskrida snabbt krävs det mer färdigheter av alla både i det dagliga livet och på arbetsmarknaden. Arbetsplatser som kräver låg utbildning och utbildning på medelnivå försvinner samtidigt som antalet arbetsplatser med hög kompetens ökar. Detta innebär att det av arbetstagarna krävs allt bättre språk- och kommunikationsfärdigheter samt förmåga att hantera abstrakt tänkande och problemlösning.  

Det gäller att säkerställa att alla känner sig delaktiga

Därför bör man fästa allt större uppmärksamhet vid digitala färdigheter och utbildning också när det gäller att utveckla integrationen. Å andra sidan erbjuder digitaliseringen också ett tillfälle att förbättra integrationstjänsterna, om man kan utnyttja teknikens möjligheter på rätt sätt. 

”Med en framgångsrik integrationspolitik kan vi se till att alla är delaktiga i förändringen och ta tekniken till hjälp för att förbättra tjänsterna. Ministermötet är en fin möjlighet att höra vilka lösningar de olika nordiska länderna har hittat för att främja integration”, säger arbetsminister Tuula Haatainen som representerar Finland vid mötet. 

En lyckad integration stöder konkurrensförmågan 

Under den virtuella konferensen i anslutning till mötet diskuteras hur en lyckad integration stöder de nordiska ländernas konkurrenskraft och starka jämlikhet i samhället. Ministermötet och konferensen i samband med det ordnas 7–8 december 2021.

I det informella ministermötet deltar de nordiska ländernas och de självstyrande områdenas ministrar som ansvarar för integrationen. Vid den virtuella konferensen utbyter experter på integration, experter på digitalisering och företrädare för företag och arbetsmarknadsorganisationer tankar.

Ytterligare information: 
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 8254

Tillbaka till toppen