Hoppa till innehåll
Media

En handbok om mångfald i arbetslivet och företagsträningar underlättar byggandet av arbetsgemenskaper som präglas av mångfald 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 11.46
Pressmeddelande
Det finns överlappande händer med människor i olika färg.

Ett för alla öppet, icke-diskriminerande arbetsliv är i allas intresse: Finland behöver fler kunniga personer, mångsidiga team stärker företagens tillväxt och ökar Finlands attraktionskraft som investeringsland. Handboken inom programmet för mångfald i arbetslivet och IMAGO-träningstjänsten för företag ger arbetsgemenskaper praktiska råd om hur man bygger och leder arbetsplatser som präglas av mångfald, är inkluderande och accepterar alla. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan ett hinder för tillväxt inom många branscher och regioner. Därför strävar Finland efter att öka invandringen av experter och studerande avsevärt. Samtidigt visar undersökningar att invandrare fortfarande ofta utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden. 

Programmet för mångfald i arbetslivet, som ingår i regeringsprogrammet, lyfter fram fördelarna med mångfald och erbjuder praktiska verktyg för ledning av arbetsgemenskaper som är mångsidigare än för närvarande. Utvecklingen av arbetsgivarbilden och mångfalden i arbetsgemenskapen erbjuder konkreta metoder som gör det lättare att nå och locka kunniga personer samt ökar deras engagemang i arbetsgemenskapen. 

”Det är viktigt att allas kunnande kan utnyttjas bättre än för närvarande. Mångformiga team inverkar enligt undersökningar också positivt på företagens tillväxt och internationalisering. Den nya handboken och träningsprogrammet erbjuder praktiska råd och stöder på så sätt rekryteringen av invandrare och ledningen av arbetsgemenskaper som präglas av mångfald”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Handboken om mångfald i arbetslivet samlar ihop råd

Den handbok om mångfald i arbetslivet som arbets- och näringsministeriet publicerat ger information, konkreta modeller och verktyg för hur mångfald och inkluderande kan främjas på arbetsplatserna. Handboken har utarbetats för ministeriet av Nordic Diversity Trainers.

Handboken är till hjälp när arbetsgivare rekryterar invandrare antingen från Finland eller från utlandet. Den ger också råd om hur man kan få arbetstagarna att engagera sig i många olika typer av mångfaldiga arbetsgemenskaper. 

I ljuset av forskning konkretiserar den interaktiva handboken de bästa sätten att stödja arbetsplatser som blir mångfaldigare och den lämpar sig för både privata och offentliga arbetsgivare.

Mångfald stärker bilden av arbetsgivaren

Kompetens för ledning av mångsidiga team erbjuds också av den avgiftsfria IMAGO-träningstjänsten, som riktar sig till företag. Med hjälp av den kan företagen stärka sin arbetsgivarbild och få praktiska råd för att bygga mångfaldiga arbetsgemenskaper. 

Träningstjänsten som erbjuds under våren och hösten 2022 består av tre träningseftermiddagar under två månader. I träningarna går man in på grunderna för en stark arbetsgivarbild och företagskultur, att genom marknadsföring hitta och locka kunniga personer samt funderar över hörnstenarna i en lyckad rekryteringsprocess. 

Träningarna genomförs i samarbete med arbets- och näringsbyrån, närings-, trafik- och miljöcentralen och Aava & Bang. Tränarna är experter på kommunikation, marknadsföring och HR vid Aava & Bang.  

Ytterligare information:
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, arbets-och näringsministeriet, tfn 029 504 8254
Marjo-Riikka Utriainen, samordnare, Birkalands arbets- och näringstjänster, tfn 029 504 5796

Tillbaka till toppen