Hoppa till innehåll

En redogörelse om försörjningsberedskapen sänds på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 14.01
Pressmeddelande
Mies katsoo lentokonetta lentokentällä

De senaste årens snabba förändringar i omvärlden har lyft upp försörjningsberedskapen och beredskapen i centrum för samhällsdebatten. I den redogörelse om försörjningsberedskapen som bereds vid arbets- och näringsministeriet fastställs de viktigaste riktlinjerna för utveckling av försörjningsberedskapen fram till 2030.

Arbets- och näringsministeriet bereder statsrådets första redogörelse om försörjningsberedskapen. I redogörelsen beskrivs verksamhetsmiljön för försörjningsberedskapen samt bedöms behoven att utveckla försörjningsberedskapen i en föränderlig omvärld. Aktuella kriser har utöver den nationella beredskapen också framhävt betydelsen av internationellt samarbete kring försörjningsberedskapen både på nordisk nivå och på EU-nivå. 

”Försörjningsberedskapen bör utvecklas systematiskt och långsiktigt. Förändringarna i omvärlden, såsom coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina, har framhävt vikten av försörjningsberedskap. Behovet av att utveckla försörjningsberedskapen identifierades redan under pandemin och syftet med redogörelsen är att dra upp riktlinjer för utvecklingsarbetet”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Minister Haatainen ansvarar för försörjningsberedskapsfrågorna och är ordförande för den parlamentariska grupp som följer beredningen av redogörelsen.

I redogörelsen fastställs de centrala principerna och utvecklingsobjekten för försörjningsberedskapen

Syftet med redogörelsen är att genom parlamentarisk beredning fastställa de strategiska riktlinjer som är centrala med tanke på försörjningsberedskapens funktion. Genom redogörelsen och verkställandet av den säkerställs en tillräcklig nivå på och funktionsförmåga för försörjningsberedskapen som en del av samhällets övergripande säkerhet. I redogörelsen bedöms inte de operativa detaljerna i försörjningsberedskapen, utan de centrala principerna och utvecklingsobjekten fastställs. 

De viktigaste utvecklingsobjekten gäller de ekonomiska resurserna för försörjningsberedskapen, uppdateringen av regleringen, den sektorsvisa beredskapen och ett närmare samarbete. Andra utvecklingsobjekt är bland annat säkerställande av kompetensen samt utveckling av en nätverksmodell och en kontinuerlig samhällsdialog.   

Tjänstemannaberedningen av redogörelsen har styrts av en förvaltningsövergripande ledningsgrupp som utöver arbets- och näringsministeriet består av försvarsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 8 augusti

Remissbehandlingen av utkastet till redogörelse om försörjningsberedskapen är öppen fram till den 8 augusti 2022. Utlåtanden kan lämnas in via webbtjänsten utlåtande.fi. Propositionen finslipas efter remissbehandlingen och regeringen har för avsikt att överlämna den till riksdagen i september 2022.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581 
Eeva Vahtera, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9009
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7039

Tillbaka till toppen