Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ett nytt program för internationalisering ska främja Finlands tillväxt - ökad export och konkurrenskraft och nya exportföretag

Arbets- och näringsministeriet
26.9.2020 10.15 | Publicerad på svenska 1.10.2020 kl. 9.39
Pressmeddelande

Genom ett program för export och internationell tillväxt strävar man efter att Finland ska hitta tillbaka till tillväxtspåret igen under år 2021. Programmet går bland annat ut på att inrätta en centraliserad tjänst för rådgivning i internationell finansiering och EU-finansiering som är riktad till företag och att utvidga Business Finlands nätverk utomlands.

Syftet är att under regeringsperioden öka antalet nya exportföretag och exporten för de befintliga exportföretagen. Finlands tillväxt kan ökas särskilt genom digitalisering och export av tjänster. Ett annat mål är att skapa service som erbjuds av flera företag tillsammans, så att de små och medelstora företag som har sämre förutsättningar att klara sig internationellt kan nå tillväxt på den internationella marknaden. Programmet ingår i regeringsprogrammet.

- Finland är ett exportdrivet land, och coronapandemin har visat hur mycket vår ekonomi är beroende av den globala ekonomiska utvecklingen. Att företagens exportverksamhet utvecklas och blir allt mångsidigare så att företagen kan klara sig bra internationellt är livsviktigt för Finlands ekonomi. Programmet för export och internationell tillväxt innehåller åtgärder som främjar våra företags internationella konkurrenskraft och hållbara tillväxt, säger näringsminister Mika Lintilä.

- Målet för programmet är att internationaliseringstjänsterna ska utvecklas så att såväl nationella och regionala som offentliga och privata tjänster fungerar tillsammans smidigare än förut. Vi vill också främja den regionala dragningskraften och utvecklingen av specialiserade tjänster.  Programmet startar i Österbotten där det finns många specialiserade företag till exempel inom områdena för energi, livsmedel och kemi, sade minister Lintilä när programmet presenterades i Seinäjoki den 26 september 2020. 

Målet för programmets teman är ökad export

Programmet har fyra teman som innehåller flera åtgärder. Temana och målen är 

  1. Efterfrågestyrda ekosystem: nya, globalt konkurrenskraftiga ekosystem i Finland
  2. Utveckling av internationaliseringstjänster: expertorganisationer som erbjuder internationaliseringstjänster som fungerar tillsammans på ett mera målinriktat, effektivt och kundorienterat sätt
  3. Finansieringsmöjligheter: de finländska exportföretagen kan nyttja inhemska och internationella finansieringskällor och olika instrument på ett effektivare sätt
  4. Klimatlösningar: företagen i Finland kan utnyttja de globala affärsmöjligheterna för koldioxidsnål bioekonomi och cirkulär ekonomi

Genomförandet av programmet följs upp årligen

Programmet kan användas som verktyg för samordning och ledning när man utvecklar befintliga funktioner eller startar nya åtgärder, eller när myndigheter sinsemellan ställer upp och följer upp gemensamma mål. Regeringen följer upp genomförandet av programmet i samband med de årliga förhandlingarna om de offentliga finanserna och fattar vid behov också nya beslut som stöd för programmålen.

Programmet genomförs under ledning av arbets- och näringsministeriet tillsammans med ministerier, främst utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, och med Business Finland, Team Finland nätverket av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster och dess partners samt med aktörer inom näringslivet.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2144
 

Tillbaka till toppen