Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Uusi ohjelma hakee Suomeen kasvua kansainvälisyydestä – tavoitteena lisätä vientiä, kilpailukykyä ja vientiyritysten määrää

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.9.2020 10.15
Tiedote

Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmalla pyritään palauttamaan Suomen vienti kasvu-uralle vuoden 2021 aikana. Ohjelmassa muun muassa perustetaan yrityksille suunnattu EU- ja kansainvälisen rahoituksen keskitetty neuvontapalvelu ja kasvatetaan Business Finlandin ulkomaanverkostoa.

Tavoitteena on kasvattaa uusien vientiyritysten määrää sekä nykyisten vientiyritysten vientiä hallituskauden aikana. Suomen vienti kasvaa erityisesti digitaalisuudesta ja palveluviennistä. Lisäksi halutaan saada aikaan yritysten yhteistarjoamia, joiden avulla kansainvälistymisvalmiuksiltaan heikommat pk-yritykset pääsisivät kansainväliselle kasvu-uralle. Ohjelma sisältyy hallitusohjelmaan.

– Suomi on vientivetoinen maa, ja koronapandemia on osoittanut, että taloutemme riippuvainen globaalin talouden kehityksestä. Kehittyvä ja nykyistä monipuolisempi yritysten vientitoiminta ja menestyminen kansainvälisesti ovat Suomen talouden kannalta elintärkeitä. Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma sisältää toimia, joilla edistetään yritystemme kansainvälistä kilpailukykyä ja kestävää kasvua, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Ohjelman tavoitteena on kehittää kansainvälistymispalveluja niin, että kansalliset ja alueelliset sekä julkiset ja yksityiset palvelut toimivat entistä saumattomammin yhteen. Haluamme myös edistää alueellisen vetovoiman ja erikoistumisen kehittymistä. Ohjelma julkaistaan ja käynnistetään Pohjanmaalta, jossa on vahvaa erikoistumista esimerkiksi energia- ja elintarvikesektoreihin sekä kemiaan, ministeri Lintilä jatkoi ohjelman julkistustilaisuudessa Seinäjoella 26.9.2020.

Ohjelman teemat tähtäävät viennin kasvuun

Ohjelmassa on neljä teemaa ja niiden alla useita toimenpiteitä. Teemat ja niiden tavoitteet ovat seuraavat:

1. Kysyntävetoiset ekosysteemit: Suomeen syntyy uusia, globaalisti kilpailukykyisiä ekosysteemejä

2. Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen: Kansainvälistymispalveluja tarjoavat asiantuntijaorganisaatiot toimivat tavoitteellisemmin, vaikuttavammin ja asiakaslähtöisemmin yhteen

3. Rahoitustarjonta: Suomalaiset vientiyritykset hyödyntävät tehokkaammin kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä ja eri instrumenttitarjontaa

4. Ilmastoratkaisut: Suomalaisyritykset hyödyntävät vähähiiliseen bio- ja kiertotalouteen liittyvät globaalit liiketoimintamahdollisuudet

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain

Ohjelma toimii koordinaatio- ja johtamisvälineenä olemassa olevien toimintojen kehittämiselle, uusien toimenpiteiden käynnistämiselle sekä yhteisten tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle viranomaisten välillä. Hallitus seuraa ohjelman toteutumista vuosittain julkisen talouden riihien yhteydessä ja tarvittaessa tekee uusia päätöksiä ohjelman tavoitteiden tueksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettävän ohjelman toteutuksessa ovat mukana eri ministeriöt, erityisesti ulkoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden Team Finland -verkosto kumppaneineen ja elinkeinoelämän toimijoita.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, TEM, p. 029 504 7189
neuvotteleva virkamies Mari Hakkarainen, TEM, p. 029 506 2144

 
Sivun alkuun