Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

2,5 miljoner euro från EU för att stödja dem som sagts upp inom handeln

Arbets- och näringsministeriet
30.11.2017 13.00
Pressmeddelande

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljar Finland 2,5 miljoner euro för att användas till att stödja dem som sagts upp från Anttila och Stockmann. Finansieringen ska hjälpa 1 500 uppsagda att komma ut i sysselsättning igen.

Europaparlamentet godkände 30.11.2017 en ansökan om stöd som Finland lämnade till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) i juni. Med stödet finansieras tjänster som ska hjälpa de uppsagda att få nytt jobb inom handelsbranschen eller utbilda sig inom någon annan bransch.

– Det går bra för Finlands ekonomi just nu, men globaliseringen och digitaliseringen skapar ett förändringstryck inom många branscher. Detaljhandeln är inne i en brytningstid, vilket oundvikligen inverkar även på sysselsättningen inom branschen, säger arbetsminister Jari Lindström.

– När det sker omfattande uppsägningar försöker vi alltid utnyttja alla möjliga former av stöd, oberoende av om det är IKT-branschen, varvsindustrin eller detaljhandeln som är drabbad. Det viktigaste är att hjälpa människorna att komma ut i sysselsättning igen, betonar minister Lindström.

Åtgärder som stöder de uppsagda i att bl.a. hitta nytt jobb, utbilda sig eller inleda företagsverksamhet har redan inletts på olika håll i Finland. Det här är det första EFG-projektet där de uppsagda finns utspridda i alla delar av landet.

Finland har använt sig av EFG-stödet i stor utsträckning

Under de tio år som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har existerat har Finland använt sig av sammanlagt cirka 40 miljoner euro för projekt stödda av fonden. I summan ingår både EU:s finansieringsandel och den nationella finansieringsandelen. Finland har använt sig av fonden i synnerhet i samband med stora uppsägningar inom IKT-branschen. Under 2015–2016 ansökte Finland om mer stöd från fonden än någon annan av EU:s medlemsstater.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av det stöds som fås från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder vid stora strukturella förändringar, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng.

Mer information om fonden finns på adressen www.egr.fi/sv.   

Ytterligare upplysningar:
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 456 2547
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Tillbaka till toppen