Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vid europeiska turismforumet diskuteras den digitala förändringen inom turistnäringen

Arbets- och näringsministeriet
8.10.2019 11.08
Nyhet

Europeiska turismforumet samlar turisttjänstemännen i EU:s medlemsstater och centrala intressentgrupper för att utbyta synpunkter om digitaliseringen av turistnäringen den 9–10 oktober 2019 i Helsingfors.

Vid turismforumet diskuteras hur man med hjälp av digitalisering kan skapa hållbar tillväxt inom EU:s turistnäring. Diskussionen kan sammanfattas i tre centrala teman: den digitala förändringens konsekvenser för turistföretagen, innovationsförmåga och informationshantering. Syftet med diskussionen är att fundera över hur turistföretag i sin planering och verksamhet kan svara mot den digitala förändringen, och med vilka politikåtgärder man kan stödja turistföretag på EU-nivå och nationell nivå.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för en hållbar tillväxt inom turistnäringen

Den digitala förändringen påverkar kraftigt turistnäringen, vilket kan påskynda en hållbar tillväxt inom EU och skapa nya arbetstillfällen. Globalt växer turismen med fem procent årligen. Turismens andel är över 10 procent av EU:s BNP och nästan 12 procent av den totala arbetskraften. Som platsbunden näring har den stor betydelse för olika regioner. Under sitt EU-ordförandeskap vill Finland betona digitaliseringens betydelse i stärkandet av turismens hållbarhet.

- Digitaliseringen erbjuder möjligheter till innovationer som kan främja hållbarhet, svara mot turisternas behov och säkerställa turistnäringens konkurrensförmåga. Digitaliseringen är ännu underutnyttjad inom turismen i Europa, berättar ledande sakkunnig Sanna Kyyrä från arbets- och näringsministeriet.

- Det behövs fler branschövergripande innovationsekosystem och stärkt kunnande inom turistnäringen. Detta förutsätter närmare samarbete än tidigare mellan aktörerna inom privat och offentlig sektor, fortsätter ledande sakkunnig Kyyrä.

I europeiska turismforumet (European Tourism Forum) som ordnas den 9–10 oktober i Helsingfors deltar experter på turism från EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet. Turismforumet ordnas för 18:e gången, nu för första gången i Finland. Evenemanget är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram och ordnas i samarbete med Europeiska kommissionen.   

Följ evenemanget på Twitter: #ETF2019 #EU2019FI #TEMmatkailu

Ytterligare information:
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012

Tillbaka till toppen