Hoppa till innehåll

Finland finansierar europeiska digitala innovationshubbar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2022 10.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har lovat finansiera europeiska digitala innovationshubbar i Finland under de tre första åren. Hubbarna ska stödja företag och den offentliga sektorn i att införa och utnyttja digitala lösningar.

Arbets- och näringsministeriet förbinder sig till att medfinansiera de europeiska digitala innovationshubbar (European Digital Innovation Hubs, EDIH) som väljs ut i Finland under de tre första verksamhetsåren. Den nationella medfinansieringen utgör 30 procent av utgifterna för var och en av hubbarna, totalt högst 3 709 200 euro. Avsikten är att välja fyra hubbar i Finland, så finansieringen är högst 927 000 euro per hubb.

”Genom de digitala innovationshubbarna får företagen en ny form av stöd för sin digitalisering. Samtidigt blir en stor mängd finländska företag och organisationer medlemmar av EDIH-konsortier och av ett europeiskt nätverk som är ett viktigt stöd i övergången till digital grön teknik”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Hälften av finansieringen kommer från programmet för ett digitalt Europa, där cirka 320 miljoner euro har anvisats för finansieringen av innovationshubbarnas tre första verksamhetsår. Finlands andel av detta är 6,2 miljoner euro. Under hubbarnas planerade sjuårsperiod är Finlands andel av finansiering ca 14,8 miljoner euro. 

Genom den nationella medfinansiering som nu fastställts finansieras 30 procent av hubbarnas verksamhet. Den resterande 20 procenten av utgifterna ska finansieras ur andra källor.

Kandiderande hubbar väljs ut till EU-nätverk

De finländska kandidaterna till europeiska digitala innovationshubbar valdes ut den 1 mars 2021 genom en öppen utlysning. Kandidaterna är:
•    5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
•    FAIR – Finnish AI Region (samordnas av Helsingfors stad)
•    HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
•    Location Innovation Hub (LIH) (Lantmäteriverket / Geodatacentralen FGI)
•    Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
•    SIX Manufacturing EDIH (Tuotekehitys Oy Tamlink)
•    WellLake EDIH (Business Jyväskylä)

Finlands EDIH väljs genom en utlysning på EU-nivå som avslutas den 22 februari 2022. Hubbarna är servicecenter som påskyndar investeringar och digitalisering, i synnerhet av små och medelstora företag. Hubbarnas verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte. 

De utvalda hubbarna bildar ett nätverk som omfattar ca 200 hubbar i hela Europa. Genom nätverket är det möjligt att skaffa tjänster också över nationsgränserna. De första hubbarna ska inleda sin verksamhet den 1 september 2022. I Finland ingår EDIH i programmet Artificiell intelligens 4.0, som ska sporra affärsverksamhet.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162

Tillbaka till toppen