Hoppa till innehåll

Finland har utsetts att delta i beredningen av FN:s energidialog på hög nivå – näringsminister Lintilä som drivkraft för temat teknik och innovationer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2021 12.32
Pressmeddelande
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä

Finland har godkänts som ett av de globala länder (Global Champions) som främjar beredningen av en energidialog på hög nivå i New York under FN:s generalförsamling i september 2021. Finland deltar i beredningen av temat Innovation, teknik och data i energidialogen. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland och driver den internationella debatten.

– Vi sökte denna roll på begäran av Europeiska kommissionen, eftersom Finland är känt som föregångare när det gäller ren energiomställning och koldioxidsnålhet. Likaså har vi mycket att bidra med till diskussionen när det gäller att främja och möjliggöra innovationer och ren teknik, konstaterar minister Lintilä.

Andra drivkrafter inom temat innovation, teknik och data är Mauritius, Marocko och Ryssland. De övriga fyra temana i energidialogen på hög nivå är tillgången på energi, omställningar, genomförandet av målen för hållbar utveckling och finansieringen av dem. Sammanlagt bereds teman av sammanlagt 30 pådrivande länder från olika delar av världen.

Landets huvudsakliga uppgift är att leda det internationella påverkansarbetet i fråga om sitt eget tema samt att tillsammans med de andra pådrivande länderna vara värd för ministermötet. 

– Denna dialog är mycket aktuell, eftersom energisektorn står inför en ambitiös förändring för att uppnå målen i Parisavtalet. Dessutom arbetar vi tillsammans för att uppnå FN:s energimål för hållbar utveckling. FN:s mål 7 för hållbar utveckling syftar till att säkerställa en förmånlig, tillförlitlig, hållbar och modern energiförsörjning för alla, betonar minister Lintilä.

– Jag tror att utvecklingen av innovativ klimat- och energiteknik är nyckeln till framgång och uppnående av klimatmålen runt om i världen. Ett långsiktigt beslutsfattande och en stabil lagstiftningsmiljö är viktiga för alla intressentgrupper när det gäller att främja omställningen mot klimatneutralitet. Inom energisektorn kan de politiska åtgärderna sträcka sig flera årtionden framåt och investeringsbeslut fattas på lång sikt, påpekade Lintilä.

Temat innovation, teknik och data fokuserar tvärsektoriellt på främjande av energitillgången och energiomställningarna samt möjliggörande av målen för hållbar utveckling med hjälp av utvecklingsarbete och applikationer som hänför sig till kunskap, teknik, innovationer och forskning. 

Beredningsarbetet utförs i tekniska expertgrupper som bereder temats innehåll och lämnar in sin rapport om det utförda arbetet i maj. Från Finland deltar Teknologiska forskningscentralen VTT i beredningsarbetet för gruppen för innovation, teknik och data. 

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Matti Lassila, ledande sakkunnig, Utrikesministeriet, tfn 050 467 9186
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7660
 

Tillbaka till toppen