Hoppa till innehåll

Finlands delegation har valts till ILO:s arbetskonferens

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2021 13.36 | Publicerad på svenska 17.5.2021 kl. 14.20
Nyhet

Den 12 maj 2021 tillsatte statsrådet en delegation som representerar Finland vid Internationella arbetsorganisationen ILO:s arbetskonferens 3–19 juni 2021. Delegationen består av företrädare för regeringen, arbetsgivarna och arbetstagarna. Arbetsminister Tuula Haatainen håller ett anförande i konferensens plenum om coronaviruspandemin och arbetslivet.

I delegationen representeras regeringen av regeringsrådet Liisa Heinonen från arbets- och näringsministeriet och en ständig representant, ambassadör Kirsti Kauppi från Finlands ständiga representation i Genève. Arbetsgivarna företräds av expert Katja Miettinen från Finlands Näringsliv EK och arbetstagarna av jurist Paula Ilveskivi från Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Suppleanter har utsetts för delegationens ordinarie medlemmar.

Arbetskonferensen 2021 ordnas huvudsakligen via webben och därför undantagsvis i två perioder. Under den första perioden, som hålls i juni, behandlas bland annat aktuella globala utmaningar i fråga om den sociala tryggheten samt iakttagandet av ILO:s konventioner i medlemsstaterna. Ministrarna diskuterar coronaviruspandemins konsekvenser för arbetslivet. Teman för konferensen i november–december är ojämlikhet i arbetslivet samt färdigheter och livslångt lärande.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ. Den sammanträder en gång om året. ILO är till sin struktur och verksamhet trepartsbaserad, dvs. företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna deltar i organisationens arbete på lika villkor med företrädarna för staternas regeringar.

Ytterligare information: 
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8247
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4131

Tillbaka till toppen