Valtuuskunnan asettaminen TEM/2021/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 109. työkonferenssiin 3.-19.6.2021

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Asia
Valtuuskunnassa olisivat hallituksen edustajina hallitusneuvos Liisa Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja pysyvä edustaja, suurlähettiläs Kirsti Kauppi Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä. Hallituksen edustajien varajäsenet olisivat neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen ja neuvotteleva virkamies Antti Närhinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työnantajien valtuutettuna olisi asiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta ja työntekijöiden valtuutettuna lakimies Paula Ilveskivi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Työnantajien varavaltuutettuna olisi asiantuntija Suvi Lahti-Leeve 11.6.2021 saakka ja asiantuntija Antti Tanskanen 12.6.2021 lähtien, molemmat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Työntekijöiden varavaltuutettuna olisi juristi Anja Lahermaa STTK:sta. Työ- ja elinkeinoministeriö oikeutettaisiin määräämään valtuuskunnalle tarpeelliset neuvonantajat.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan 3.-19.6.2021 pidettävään Kansainvälisen työjärjestön 109. työkonferenssiin ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat neuvonantajat
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio