Hoppa till innehåll

Företagarprogrammet Draft Program i Joensuu fick ett särskilt hedersomnämnande för främjande av europeiskt företagande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2021 8.30
Nyhet
European Enterprise Promotion Awards 2021

Yrkeshögskolan Karelias företagarprogram Draft program har fått ett särskilt hedersomnämnande i tävlingen för främjande av europeiskt företagande (EEPA). Programmet för företagande i Joensuu fick erkännande för sitt innovativa och kreativa projekt som främjar företagande, där lokal god praxis överförs till andra nya företagare i regionen.

Draft Program är ett litet men innovativt program för entreprenörskap som är gemensamt för fem läroanstalter i östra Finland. Programmet erbjuder mikrofinansiering och träning för studerandeteam, personalteam och alumniteam. I programmet har man utvecklat en verksamhetsmodell för forskningsbaserat entreprenörskap där varje kundteam betraktas som en forskningsexpedition som producerar lokalt relevant branschspecifik information. Företagarcoacher, dvs. forskande företagsutvecklare, omvandlar lärdomarna av arbetet med teamen till s.k. nyttiggörande publikationer. Nyttiggörande publikationer är praktiska bloggar, videor, podcaster och handböcker som överför god branschspecifik praxis på lokal nivå till andra nystartade företagare i regionen. Under de senaste åren har programmet gett upphov till knappt ett tiotal företag per år. 

I år deltog sammanlagt 47 projekt från 28 länder i sex kategorier i EEPA-tävlingen. Syftet med tävlingen är att presentera de bästa verksamhetssätten och praxisen för främjande av entreprenörskap. Dessutom är avsikten att öka kännedomen om företagande samt att sporra och uppmuntra till att bli företagare. Europeiska kommissionen delar årligen ut den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande och i år redan för 15:e gången.

Tävlingsdeltagarna och de projekt som fick ett särskilt omnämnande deltog vid evenemanget SME Assembly, som i år ordnades den 15–17 november i Slovenien.

Hashtaggen för tävlingens sociala medier är #EEPA2021.

Ytterligare information:
Jaana Valkokallio, kontaktperson för den nationella tävlingen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932

Tillbaka till toppen