Hoppa till innehåll

De finländska kandidaterna i den europeiska tävlingen för främjande av företagande har valts ut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 11.31 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 16.59
Nyhet
European Enterprise Promotion Awards 2021 #EEPA2021

Vinnarna i den nationella gallringen i den europeiska tävlingen för främjande av företagande är yrkeshögskolan Karelias företagarprogram Draft Program från Joensuu och Kuopio stads koncept för produktutvecklings- och testningstjänster Kuopio Living Lab.

Yrkeshögskolan Karelias program för entreprenörskap Draft Program kan konkurrera på europeisk nivå i tävlingsserien för främjande av företagsanda och Kuopio Living Lab i tävlingsserien för förbättring av företagsmiljön och stöd till digital omställning.

I enlighet med tävlingsreglerna kommer de två bästa i den nationella gallringen att gå vidare och de valda kandidaterna ska vara i olika serier. Det finns totalt sex serier.

En jury som består av framstående profiler kommer att välja ut de slutgiltiga vinnarna, som kommer att tillkännages under prisutdelningen i november 2021. Det stora priset kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa.

I programmet för entreprenörskap Draft Program överförs lokal god praxis till andra företagare som inleder sin verksamhet i regionen

Draft Program är ett litet men innovativt program för entreprenörskap som är gemensamt för fem läroanstalter i östra Finland. Programmet erbjuder mikrofinansiering och träning för studerandeteam, personalteam och alumniteam. I programmet har man utvecklat en verksamhetsmodell för forskningsbaserat entreprenörskap där varje kundteam betraktas som en forskningsexpedition som producerar lokalt relevant branschspecifik information. Företagarcoacher, dvs. forskande företagsutvecklare, omvandlar lärdomarna av arbetet med teamen till s.k. nyttiggörande publikationer. Nyttiggörande publikationer är praktiska bloggar, videor, podcaster och handböcker som överför god branschspecifik praxis på lokal nivå till andra nystartade företagare i regionen. Under de senaste åren har programmet gett upphov till knappt ett tiotal företag per år. Under de senaste 12 månaderna har det uppstått över 60 nyttiggörande publikationer.

Kuopio Living Lab möjliggör ett innovativt sätt att utveckla tjänster och produkter för företag inom hälso- och välfärdsteknik

Kuopio Living Lab är ett koncept för produktutvecklings- och testningstjänster som består av de tre sakkunnigorganisationerna Kuopio universitetssjukhus, Kuopio stad och yrkeshögskolan Savonia. Kuopio Living Labs mål är att stödja företag inom hälso- och välfärdsteknik i olika skeden av produktutvecklingen (idé, prototyp, färdig produkt). Företaget får stöd av en sakkunnig som är förtrogen med ämnet och en genuin testmiljö tillsammans med verkliga kunder. Utveckling i rätt miljö och användarnas deltagande i samutvecklingen skapar ett kundorienterat sätt att släppa ut säkra och därigenom ännu bättre produkter på marknaden. Kuopio Living Labs verksamhet stöder delaktighet och näringsliv samt bidrar till att bygga en välmående levnads- och boendemiljö.

Ytterligare information:
Jaana Valkokallio, kontaktperson för den nationella tävlingen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 932

Tillbaka till toppen