Hoppa till innehåll

Gemensamma visioner för östra Finland – djärva idéer är välkomna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2022 13.17 | Publicerad på svenska 30.11.2022 kl. 14.11
Kolumn
Näringsminister Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä

Endast ett Finland vars resurser används fullt ut är ett tryggt, livskraftigt och konkurrenskraftigt Finland.

Världen har genomgått många förändringar under de senaste åren och effekterna märks särskilt tydligt i östra Finland. Pandemin och Rysslands anfallskrig har på ett grundläggande sätt förändrat framtidsutsikterna för östra Finland och det finns ingen återgång till det som varit. Därför har arbets- och näringsministeriet inlett ett visionsarbete i östra Finland, där aktörerna samlas för att tillsammans fundera på i vilken riktning regionens framtid ska styras. De utvecklingstrender som pandemin och kriget orsakar i världen kommer oundvikligen att utmana globaliseringen och jag är övertygad om att regionernas roll kommer att bli ännu viktigare. Där ligger också östra Finlands möjlighet att komma till skott.

För att svara på de akuta förändringarna i östra Finland antog regeringen flera viktiga riktlinjer vid höstens budgetmangling och gjorde också ekonomiska satsningar. De åtgärder som statssekreterararbetsgruppen föreslog gällde på ett övergripande plan regionutveckling, kompetens och tillgång på kompetent arbetskraft, utfasning av fossil energi, förbättrad tillgänglighet och satsningar på turism. Utifrån responsen från de regionala aktörerna och annan analys är utmaningarna störst just i dessa frågor, liksom också möjligheterna.

Statssekreterararbetsgruppens åtgärder gäller i huvudsak de närmaste åren, men idéer på längre sikt behövs också. Det var därför vi inledde det omfattande visionsarbetet för östra Finland. Regionen står vid ett vägskäl och för att finna nya vägar krävs det mod att förverkliga också sådana idéer som förefaller omöjliga. Arbetet med visionen får inte stanna på ett idéstadium, utan visionen måste konkretiseras så fort som möjligt.

Det lönar sig att reflektera över östra Finlands livskraft och konkurrenskraft, eftersom det för sin del påverkar hela Finland. När det gäller östra Finland har många indikatorer (hittills) varit svagare än i resten av landet, men redan nu finns möjligheter till tillväxt i området. Östra Finland är sin egen bästa resurs.

Det visionsarbete som samordnas av arbets- och näringsministeriet fortsätter fram till februari. Därefter fortsätter arbetet med visionen i S:t Michel, Villmanstrand och Joensuu. Välkommen med!

Näringsminister Mika Lintilä

Tillbaka till toppen