Hyppää sisältöön

Itäisen Suomen suuntaa visioidaan yhdessä – rohkeat ideat tervetulleita

työ- ja elinkeinoministeriö
Mika Lintilä
Julkaisuajankohta 28.11.2022 13.17
Kolumni
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Vain sellainen Suomi, jonka voimavarat ovat kauttaaltaan käytössä, on turvallinen, elinvoimainen ja kilpailukykyinen Suomi.

Maailma on muuttunut monesti viime vuosina ja vaikutukset näkyvät erityisen vahvasti itäisessä Suomessa. Pandemia ja Venäjän aloittama hyökkäyssota ovat muuttaneet itäisen Suomen tulevaisuudennäkymiä perustavanlaatuisesti eikä paluuta vanhaan ole. Siksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt itäisen Suomen visiotyön, jossa itäisen Suomen alueen toimijat kerääntyvät yhteen pohtimaan, mihin suuntaan alueen tulevaisuutta pitäisi viedä. Pandemian ja sodan aiheuttamat kehityssuunnat maailmalla tulevat väistämättä haastamaan globalisaatiota ja uskon, että alueiden rooli tulee yhä vahvistumaan. Siinä piilee myös itäisen Suomen paikka laukoa kohti maalia.

Itäisen Suomen akuutteihin muutoksiin vastaamiseksi hallitus teki tämän syksyn budjettiriihessä useita merkittäviä linjauksia ja myös euromääräisiä panostuksia. Valtiosihteerityöryhmän esittämät toimenpiteet koskivat laajasti aluekehittämistä, osaamista ja osaavan työvoiman saatavuutta, fossiilienergiasta luopumista, saavutettavuuden kohentamista sekä matkailuun panostamista. Alueiden toimijoiden palautteen ja muun analyysin perusteella juuri näissä asioissa on suurimmat haasteet ja toisaalta myös mahdollisuudet.

Valtiosihteerityöryhmän toimenpiteet osuvat pääosin lähivuosiin, mutta pidemmän aikavälin ideointi on tarpeen. Siksi ryhdyimme laajaan itäisen Suomen visiotyöhön. Itäinen Suomi on tienhaarassa ja uudenlaisen polun löytäminen vaatii rohkeutta toteuttaa mahdottomaltakin kuulostavia ideoita. Eikä visiotyö pelkälle ideoinnin asteelle saa jäädä vaan visiosta pitää saada mahdollisimman pian konkretiaa.

Itäisen Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn pohtimiseen kannattaa panostaa, sillä se vaikuttaa osaltaan koko Suomeen. Itäisen Suomen kohdalla monet mittarit ovat olleet (toistaiseksi) muuta maata heikompia, mutta kasvun mahdollisuudet alueelta jo löytyvät. Itäinen Suomi on itse paras voimavaransa.

TEM:n koordinoima visiotyö jatkuu helmikuulle saakka. Seuraavaksi visiotyötä keräännytään jatkamaan Mikkeliin, Lappeenrantaan ja Joensuuhun. Tervetuloa mukaan!

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

 
Sivun alkuun