Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition till riksdagen: Restauranger får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2020 11.33 | Publicerad på svenska 11.5.2020 kl. 16.04
Pressmeddelande

Den 8 maj 2020 lämnade regeringen riksdagen en proposition om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag. Regeringens avsikt är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Den modell som presenterats av regeringen består av två delar som kompletterar varandra. Stöd för återanställning beviljas för företagens förmåga att sysselsätta arbetstagare när verksamheten inleds på nytt. Den andra delen av modellen gäller den skäliga gottgörelse för verksamhetsbegränsningar som riksdagen förutsätter. Syftet är att stödja förplägnadsföretagens förmåga att sköta sina oflexibla kostnader.

Beloppet av stödet och gottgörelsen är företagsspecifikt. Arbetsminister Tuula Haatainen presenterade regeringens modell vid en presskonferens den 6 maj 2020.

Ytterligare upplysningar:

Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7039
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940

Tillbaka till toppen